Zatímco šestadvacetiletá výtvarnice Jana Slintáková z Dolního Němčí tam představuje soubor textilních objektů, třicetiletá Petra Hejdová prezentuje obrazy s figurální tematikou a šestadvacetiletá Dagmar Kubišová z Polešovic cyklus osmi maleb. Možnost nahlédnout do světa barev a tvarů, vnímaných pohledem těchto mladých autorek, dostali také čtenáři Slováckého deníku.

Soubor pěti textilní objektů na tělo - ledvinek, které na této výstavě představuji, jsou vyjádřením vlastností člověka skrze tvar a materiál, který je skryt uvnitř. Stejně jako ledvinky, jež jsou schránkami našich osobních předmětů, tak i tyto objekty ukrývají ve svém nitru lidské vlastnosti, které je třeba odhalit. K tomu, abychom druhého poznali do hloubky, zpravidla nestačí pouze letmý pohled, ale možnost podívat se blíže skrze jeho slupku. Ta často zahaluje pravé já. Proto při vnímání objektů hraje podstatnou roli nejen vizuální, ale i hmatový kontakt. Umístění objektů v břišní oblasti mladých modelek, které se budou procházet mezi diváky, nabízí návštěvníkům bezprostřední blízkost s objektem a vybízí k odkrývání a poznávání skrytého materiálu. Materiál se stává nositelem představ, asociací a dojmů, které si utváříme na základě vlastní zkušenosti. Zavřete oči, zklidněte mysl, dotýkejte se a nechte se unášet vlastní fantazií.

Cyklus osmi prací pod názvem Světlo v krajině vznikl v roce 2006 jako součást mojí diplomové práce. V malbě inspirované krajinou a světlem však stále volně pokračuji i v současnosti. Každá barva má svůj smysl a důvod, mají svou symboliku. Červená je zdrojem energie a života, možná je v ní trochu nerozvážnosti, modrá je pak cestou k moudrosti a zralosti, bílá je vrcholem čistoty a nevinnosti, je to nejčistší světlo, které nás stále provází a v němž vidíme naději, klid a pokoj. U mě se nikdy zcela nejednalo o pojetí krajiny realistické, má krajina kráčela vždy v sepětí se světlem naplněným pocitovostí. Na základě vlastního přístupu jsem se snažila zobrazit světlo v krajině lidské duše. Přitom jsem přemýšlela nad obrazem duše a povahou jejího světla v různých období lidského života.

Na výstavě představuji čtyřI obrazy s figurální tématikou s názvem Oni. Tímto tématem vycházím z každodenních rituálů a činů. Středem mého zájmu jsem já sama, má rodina, mí přátelé. Při své tvorbě používám řadu let svou ustálenou barevnost s malými obměnami. Dříve mé figury byly zřetelné a uchopitelné, ovšem v posledním době jsem se více rozmáchla a postavy tu a tam zahlédnete. Víte, že tam někde jsou a žijí vlastním životem.

Jana Slintáková - Narodila se v roce 1982 v Uherském Hradišti, ale pochází z Dolního Němčí. Vystudovala návrhářství a modelářství oděvů na Střední průmyslové škole textilní v Brně a v roce 2006 dokončila studium českého jazyka a výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V současné době žije v Praze.
Dagmar Kubišová - Narodila se v roce 1983 v Uherském Hradišti. Žije v Suché Lozi. Roku 2006 dokončila čtyřleté magisterské studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, obor učitelství, český jazyk a výtvarná výchova pro 2. stupeň ZŠ.
Petra Hejdová - Narodila se v roce 1979 a pochází z Polešovic. Střední průmyslovou školu textilní vystudovala v Brně, obor návrhářství a modelářství oděvů. V září 2009 absolvovala pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích, obor učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy.