„Připravujeme tam také prezentaci sedmiminutové animace grafické dvojice PUK – PUK, což jsou autoři Martin Šojdr a Petra Pohlová, kteří se zabývají prolínáním ornamentu se současnou moderní kulturou,“ sdělil Vladimír Šácha.

(na snímku), který bude v době trvání akce vyučovat příchozí návštěvníky malbě na sklo. Na sobotní a nedělní setkání ornamentářů přijalo pozvání několik lidových umělců. „Přítomny budou malérečky Anežka Kašpárková a Marie Páčová, které budou přímo na místě předvádět zdobení zdi domu,“ uvedl správce hluckých památkových domků František Jelének.