Při zpěvu slováckých a lidových písniček je doprovázela Cimbálová muzika Velehrad, které kraloval primáš Eda Kubíček. „Díky teplému a slunečnému počasí, velehradské cimbálovce, dvaceti malým zpěváčkům z prvního stupně základních škol ze Zlechova, Tupes, Velehradu, Buchlovic, Nedakonic a Jalubí, ale i rodičům, kteří ty zpívající děti nastrojili do slováckých krojů, vládla na přehlídce slavnostní a pohodová atmosféra,“ neskrýval radost z akce místostarosta Tupes Petr Kocourek, který soutěžní klání mistrně skloubil mluveným slovem.

Ve znamení Tupeského džbánečku proběhla podle něj i sobotní generálka, která byla ve dvoře Muzea keramiky spojena s celou řadou sportů, tvorbou keramiky a jejím malováním. „Vysoce si ceníme toho, že velehradská cimbálovka věnovala v sobotu dopoledne hodně času individuální přípravě malých zpěváčků na jejich dnešní vystoupení,“ pochvalovali si Kocourek s členem poroty Jiřím Sonntagem. „Muzikanty i děti to stálo nemálo úsilí, aby se přehlídka zdařila. Pocit radosti zahrnul po jejím skončení i pořádající mužský pěvecký sbor,“ čišela jistota ze Sonntaga.

Po tak dobré přípravě na pěvecké klání měla i odborná porota, složená z hudebních odborníků, folkloristů a zpěváků, plné ruce práce, aby v každé ze dvou kategorií vybrala ty nejlepší. „Jsem přehlídkou nadšený. Něco podobného jsem ještě neviděl. Vůbec nelituji, že jsem se nezúčastnil přehlídky dechovek v Kunovicích, na niž jsem byl pozvaný kapelníkem Stříbrňanky Vojtou Horkým,“ nechal se slyšet porotce, hudební skladatel a textař Antonín Pernička.

A kdo si vyzpíval ten největší tupeský džbáneček? V kategorii žáků prvního až třetího ročníku základní školy jej odborná porota přiřkla devítileté Janě Bilíkové z Jalubí, která zpívala písničku Šohajíčku, čí jsi. V kategorii starších dětí si prvenství za píseň Ej, rozmarýn odvezla do Nedakonic Renata Šťastná. „Konečně se mně podařilo zvítězit. V předcházejících ročnících jsem vždycky skončila na druhém místě,“ pochlubila se Renata. Velkou radost z prvenství měla i Jana Bilíková. „Spokojený jistě bude i můj strýc Miroslav Kostelníček, který mě zlákal do folklorního souboru Střešnička,“ jedním dechem vychrlila devítiletá Jana.

Tak trochu raritou Tupeského džbánečku je, že v každé kategorii jsou udělována dvě druhá a dvě třetí místa. „Ale v každé kategorii je jen jeden vítěz. Celkem tedy rozdělíme osm menších džbánečků tupeské keramiky a dva větší. Každý zpěváček dostal ještě keramickou plaketu a pamětní list s emblémem soutěže a také nějaké sladkosti,“ dodal Kocourek.