Při průběhu dvoudenního pobytu na Velehradě poskytl Slováckému deníku exkluzivní rozhovor.

Co vás vedlo k tomu, abyste s ruskou delegací zamířil i letos na Slovácko?
Památníky, pomníky a pamětní desky se jmény sovětských bojovníků, ale i ty bezejmenné, rozeseté po celé České republice včetně Slovácka, připomínají dodnes statečnost a odvahu chlapců, kteří cestu boje při osvobozování vesnic a měst vaší vlasti nedošli. Položili za ni svůj život, daleko od svých rodných vesnic a měst. Ve 2. světové válce padlo víc než 26 milionů sovětských vojáků a občanů. Nepřivádím delegaci ruských generálů jenom na Slovácko, ale i do jiných míst České republiky. Zamířili jsme třeba do Brna, Rajhradu i do jiných míst v této republice, v níž jsem si nejvíce zamiloval Slovácko. Proto na jeho půdu ruské hosty přivádím.

Kdy a proč jste si oblíbil Slovácko?
Od roku 1982 jsem v Československu zastupoval ministerstvo zahraničního obchodu Sovětského svazu. V této zemi přišly na svět mé tři děti. V roce 1990 jsem tu začal podnikat. Ve Zlechově jsem měl postavený dům, v němž jsem čtyři roky bydlel. Za tu dobu jsem nabyl přesvědčení, že Slovácko je bohaté svými lidmi, jejich vřelým vztahem ke svým hostům, otevřeností a upřímností.

Jaké poslání má Klub podnikatelů SNS v České republice?
Klub tu má široké spektrum kontaktů s cestovním ruchem, výrobou, vzděláváním, službami a financováním. Soustředí se zejména na střední podnikatelské vrstvy. Letos si klub připomíná tři roky od svého založení a stejně dlouhou dobu těsně spolupracuje s Klubem Hrdinů Sovětského svazu a Ruska v Moskvě, jehož prezidentem je generálplukovník Antoškin.

Prozraďte jména významných osobností, které jsou v ruské delegaci.
Jejím vedoucím je Hrdina Sovětského svazu Antoškin, který vedl výcvik kosmonautů na Bajkonuru. Prošli jím kupříkladu kosmonauti Alexej Gubarev, Vladimír Remek a další. V delegaci je dále nositel titulu Hrdina Ruska generálmajor Vladimír Fedorovič Gončarenko, který byl účastníkem války v Afganistanu. Nejstarším členem delegace je devadesátiletý Hrdina Sovětského svazu a držitel stříbrné medaile Roosevelta Alexej Prochorovič Vološin, který byl účastníkem pěti válečných tažení. Kupříkladu u Stalingradu, Kurska, ale osvobozoval také Československo.

Kam ještě zamíříte s ruskými veterány, než se vrátí do své vlasti?
Do Prahy, kde položí věnce u památníku padlých na Olšanském hřbitově. Pak budou přijati velvyslanectvím Ruské federace a setkají se také se členy Klubu podnikatelů SNS, který zastřešuje jejich program.