Najít zaměstnání stojí dnes velké úsilí. Pracovní trh je totiž přesycený uchazeči o zaměstnání, a tak si společnosti mohou vybírat. Nejobtížnější to mají absolventi středních škol a pak lidé krátce před odchodem do důchodu.

„Tohle mě strašně rozčiluje. Přijdu na pohovor a oni se mě ptají na praxi, ale kde ji mám vzít, když jsem právě teď vyšel ze školy? Proto se snad ucházím o práci, abych nějakou získal,“ zlobí se devatenáctiletý Tomáš Veselý z Uherského Brodu. Nakonec se mu však daří místo najít, a to i bez praxe. Jeho plusem je, že vystudoval nástrojařinu, tedy obor, po němž je v současnosti velká poptávka.

„O obráběče kovů, nástrojaře, zámečníky, elektromechaniky a podobné obory je mezi studenty i zaměstnavateli zájem. Vrací se doba, kdy tento průmysl prosperoval. Firmy se samy chtějí podílet na výuce svých potenciálních zaměstnanců,“ vysvětluje ředitel Střední průmyslové školy v Uherském Brodě Rostislav Šmíd. Jeho škola spolupracuje hned s několika společnostmi, kterým takzvaně vychovává své budoucí zaměstnance. Jejich absolventi tak mají místo víceméně jisté a nemusejí si lámat hlavu nad tím, kam jít.

Tomuto trendu se nebrání ani jedna z největších firem na Uherskohradišťsku MESIT Holding. „Máme vlastní střední školu a dáváme přednost svým absolventům. Pokud ale potřebujeme určitou profesi nebo obor, kde není k dispozici zkušený praktik, vezmeme i člověka bez praxe,“ informoval ekonomický a obchodní náměstek MESIT Holding František Šebek.

V evidenci hradišťského úřadu práce bylo při posledním sčítání 262 uchazečů z řad absolventů středních škol. Přitom podíl z celkového počtu nezaměstnaných se pohyboval mezi čtyřmi až šesti procenty. „Ve srovnání s minulými lety je patrný mírný nárůst evidovaných absolventů, což ale souvisí s dopady hospodářské krize,“ sdělil Janíček. V některých případech jsou počty nezaměstnaných středoškoláků na Uherskohradišťsku a Uherskobrodsku podle Janíčka až poloviční ve srovnání s okolními okresy. Za úspěchy regionu vidí ředitel hradišťské pobočky úřadu práce udržení těch oborů, o které je mezi zaměstnavateli zájem. Každá mince má však dvě strany. Prosperující obory vyvažují ty méně úspěšné. „Problémy s uplatněním mají studenti oborů sociálního vychovatelství, podnikání, automechanik nebo obchodník,“ uzavřel Janíček.