FOTOGALERII z instalace výstavy historických terčů si můžete prohlédnou ZDE

Historici Slováckého muzea totiž sáhli do svých depozitářů a vytáhli poklady, které lidé nemají mnoho příležitostí spatřit. Na terče před staletími mířili muži ze střeleckého spolku královského města Uherského Hradiště. Už tehdy však nevznikaly jako „pouhé spotřební zboží“, ale majitelé je cíleně uchovávali pro budoucí časy.

Nejstarší střelecký terč nazvaný Dáma v kočáře, který v Kunovicích visí, pochází z roku 1654. „Před lety si jej vyžádali na výstavu Italové, protože z něj přímo vyzařuje inspirace malířem Arcimboldem,“ podotkla na páteční vernisáži historička Slováckého muzea Blanka Rašticová.

Mezi dvaceti vystavenými terči vynikají ty znázorňující biblické či mytologické náměty, třeba Biblický hrozen z roku 1767 nebo Faethónův pád z roku 1783. Většina exponátů má humorný či satirický motiv. „Početně silně zastoupenou skupinou jsou terče s postavami králů a šlechticů. Je zajímavé, že počestní občané, loajální občané monarchie, neváhali střílet do terčů s postavami císaře, krále, či dokonce Beránka božího,“ upozornila Rašticová s tím, že z uherskohradišťské kolekce je zajímavý terč s portrétem Turka, který odráží dávné pocity obav z nepřítele. Jména tvůrců kulatých uměleckých děl nejsou známá. „Byli to lidé, kteří ovládali své řemeslo a malovali se zjevnou vervou a chutí,“ prohlásila Rašticová.

Ojedinělou výstavu Kunovičtí otevřeli u příležitosti jízdy králů. „Jsem ráda, že u nás máme takovou krásnou výstavu. Je vidět, že Hradiště a Kunovice spolu dobře vychází a spolupracují. Vždyť kdo ví, kolik Kunovjanů do těch hradišťských terčů střílelo. Tehdejší tvůrci je podle paní Rašticové malovali s chutí a vervou, se stejnou chutí a vervou, jako u nás pořádáme jízdu králů,“ usmála se kunovická místostarostka Ivana Majíčková.

Výstavou slaví své výročí také současní kunovičtí střelci. „Letos je to padesát let aktivní činnosti sportovních střelců,“ připomněl Jiří Jurásek, předseda sportovního střeleckého klubu Aircraft Ind. SBTS Kunovice.

Střelecký spolek

První zmínka o cechu hradišťských střelců pochází z roku 1610. V Hradišti rovněž fungovalo střelecké bratrstvo složené z předních měšťanů. Počátkem 18. století vznikl střelecký spolek, který navazoval na obě předchozí organizace. Nejvýznamnější soutěží byla tzv. královská střelba. Konala se jedenkrát ročně. První záznam o ní pochází z 9. června 1711, slavnosti tehdy trvaly tři dny. Klání existovalo téměř dvě století. Ze soutěže vzešel král střelců, který byl obyvateli města oslavován