„Týdenní bohatý a zajímavý program zahrnoval například exkurzi do bioplynové elektrárny v nivnické zemědělské společnosti. Prošli jsme se po nově otevřené cyklostezce do Uherského Brodu, kde mládež čekala poznávací hra po městě zaměřená na osobnost Jana Amose Komenského. Po stopách Napoleona jsme se vydali do zámku ve Slavkově u Brna, ve kterém jsme zhlédli i virtuální bitvu a navštívili nedalekou mohylu. Krásnou přírodu Bílých Karpat ocenili účastníci pobytu při pěším pochodu na Velký Lopeník. Protože nám přálo počasí, výhled z tamní rozhledny byl nádherný. Krásy zdejších krojů pak obdivovali naši zahraniční přátelé v uherskohradišťském Slováckém muzeu. V neděli, poslední den pobytu, jsme navštívili ZOO Lešná,“ vyjmenovala podrobný program místostarostka Nivnice a místopředsedkyně pořádajícího občanského sdružení NILIBU Marie Kománková.

Každoroční spolupráce Nivničanů s dvěma západoevropskými městy byla navázána v roce 2004 a iniciovala ji Evropská unie, která s touto myšlenkou oslovila obecní zastupitelstvo. V roce 2008 vzniklo v Nivnici sdružení NILIBU (Nivnice, Le Lion d´Angers, Bad Buchau), které čerpá unijní dotace a organizuje výměnné pobyty mládeže i dospělých.

Patnáctka Nivničanů starých od patnácti do dvaadvaceti let a stejný počet mladých Francouzů a Němců se příští rok setká ve Francii.