V bazilice Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje na Velehradě, která byla zaplněna věřícími, byla sloužena slavnostní mše svatá, jejímž hlavním celebrantem byl čtyřiačtyřicetiletý generální vikář Arcibiskupství olomouckého P. Josef Nuzík.

„Slavnost Vystoupení Panny Marie na nebesa neboli Nanebevzetí Panny Marie se dnes stala pro účastníky bohoslužby příležitostí k hlubokému setkání s Bohem a jeho matkou Pannou Marií, ale i důležitou inspirací pro další život,“ řekl generální vikář Nuzík.

Atmosféra pouti, která byla ve srovnání s poutí národní méně okázalá, posílila naděje několika stovek členů Matice velehradské, ale i další věřící. „Vůbec mně nevadí, že v centru Velehradu nebyl ani jeden stánek s tradičním pouťovým zbožím. Přišla jsem se do baziliky pomodlit a vzdát úctu Nanebevzaté Panně Marii,“ zdůraznila Marie Kadlčíková z Hluku.

Odpoledne si v Zimním sále Stojanova gymnázia přišly na své děti, ale i jejich rodiče. Zavítal mezi ně ansámbl loutkového divadla Přerovský kašpárek ze Sokola Přerov. „Šlo o jakési varietní vystoupení, které je obdobou někdejšího Televarieté, uváděné kašpárkem. Naše divadélko přináší přes devadesát let svými pohádkami radost dětem nejen u nás, ale i v zahraničí,“ nechala se slyšet principálka divadla Marie Veřmiřovská.

Po představení se několik desítek dětí zapojilo do soutěžní hry České nebe. Kluci a holky museli na stanovištích světců plnit nejrůznější úkoly. V Českém nebi se pak dočkali odměny. Ve večerních hodinách se Zimní sál Stojanova gymnázia zaplnil dospělými poutníky, kteří zhlédli jevištní vyprávění biblického příběhu o židovské dívce Ester, kterou si perský král Artaxerxes vybral za ženu. Ester se tak stala prostřednicí Hospodinovy záchrany židovského národa určeného k vyvraždění. Napínavým příběhem o věrnosti, odvaze a obětavé lásce se v režii Igora Dostálka představilo Rapsodické divadlo Olomouc.