Její několikaměsíční odklad způsobila změna hlavních aktérů letošní masopustní obchůzky. Těmi už nebyli hoši z tzv. odvedeneckého ročníku, tedy toho, který se v obci vždy staral o udržování některých zvyků. Nahradil je Národopisný krúžek Dolněmčan spolu s mužským pěveckým sborem Dolněmčané.

„Na poslední chvíli nás starosta oslovil, abychom se o obchůzku začali starat my z krúžku. Zorganizovat zábavu v sále kulturního domu jsme ale už nestihli. No a protože pořádáme v průběhu roku celou řadu jiných akcí, opožděné fašankové veselí jsme realizovali, až jsme na to měli prostor, a to je právě teď,“ řekl v pátek vedoucí Dolněmčanu Martin Matuš. V zaplněné hospodě, kde dostal každý návštěvník první pivo zdarma, vyhrávala CM Strúček z Bánova.