Anketu vyhlásil Nadační fond Foskar a akci spolupořádá Národní ústav lidové kultury ve Strážnici. Cílem je zviditelnit folklor a jeho představitele, veřejně poděkovat těm, kteří se folkloru celoživotně věnují, a motivovat ty, kteří se jím hodlají zabývat. Anketa je vyhlašována ve třinácti kategoriích (zpěvák/zpěvačka, vokální sbor, individuální muzikantský výkon, muzika, úprava/skladba, taneční výkon, soubor, choreografie, nosič, veřejně prezentovaný pořad, rozhlasový/televizní pořad, přínos k udržení a rozvoji folkloru a síň slávy). V těchto kategoriích, kromě síně slávy, předkládají členové Folklorní akademie, jež se skládá z minimálně 150 osobností, které jmenují pořadatelé, vždy jeden návrh. Výkonný orgán – sedmičlenná „jury“ – vše spočítá, vyhodnotí a do druhého kola vybere definitivní sestavu kategorií a v každé z nich nabídne tři až pět nejúspěšnějších návrhů členům Folklorní akademie pro konečné hlasování. Po sečtení hlasů pak budeme znát držitele Foskarů.

Letos již proběhlo první kolo hlasování a v těchto dnech probíhá druhé. Jistě nebude bez zajímavosti náhlédnout, kdo má šance, zvláště, když i náš region má svá želízka v ohni. Mezi zpěváky je v nominaci Kristýna Daňhelová spolu s Jarmilou Šulákovou, Lukášem Mrkvou, Václavem Švíkem a Josefem Kútným. V kategorii muzik budou Burčáci a Harafica „bojovat“ s orchestrem VUS Ondráš, Konrádyho dudáckou muzikou a kapelou Jiskra z Plzně. Soubor Dolina bude mít za soupeře pražskou Rosénku, Valašského vojvodu z Kozlovic, Kovárovan a plzeňskou Mladinu.

Navržena je i choreografie Ladislavy Košíkové „3x je člověk“, s ní budou soupeřit choreografky Šárka Kratochvílová, Zuzana Cílová a trio Jehlička, Trojanová a Vršecký. V kategorii veřejně prezentovaných pořadů bude straňanskému programu „Jaký kroj, tak sa stroj“ jistě nejvíc konkurovat pořad „Rabudeň, rabudeň“ z loňských Horňáckých slavností, věnovaný osmdesátinám Luboše Holého. Věra Kovářů, Jan Pavlík, Ludmila Horehleďová, manželé Škochovi a Antonín Barinka se utkají v kategorii přínos k udržení a rozvoji folkloru a do síně slávy navrhla jury Dušana Holého, Jaroslava Krčka a manžele Rejškovy. Budeme držet palce našim zástupcům (v minulosti Foskara získala např. Vlasta Grycová, ze souborů CM Stanislava Gabriela a dvakrát Kunovjan) a s výsledky čtenáře seznámíme.

Miroslav Potyka