Po zhruba roční přípravě tak převzali tzv. svátost křesťanské dospělosti katolíci ve věku mezi 16 a 21 let z rukou světícího biskupa Arcibiskupství olomouckého Josefa Hrdličky. Převážně krojované biřmovance přivítal také bývalý správce farnosti Ladislav Švirák. „Dá se říct, že mě provázeli od mého příchodu do farnosti v roce 2002, kdy jsem většinu z nich začal připravovat na první svaté přijímání. Vloni jsme pak spolu zahájili přípravu na biřmování,“ uvedl Švirák, který už v minulosti vysvětlil, že katolická církev tímto svěcením nepřímo biřmovance označuje za lidi schopné pomáhat druhým a konat dobro. Při pohledu na krásu krojů poukázal biskup Hrdlička na důležitost vnitřní, duchovní krásy člověka. V souvislosti s návštěvou papeže Benedikta XVI. ve Velké Británii upozornil také na výzvy, s nimiž jsou katolíci nuceni se potýkat v současnosti. „Za věrnost papeži a katolické církvi se kdysi v Anglii věšelo, čtvrtilo, pálilo, popravovalo a mučilo. To už je dnes pryč. Vystaveni jsme však novým úskalím, kdy musíme čelit posměchu, jakési diskriminaci a snižování naší ceny,“ řekl Hrdlička a dodal, že pro dnešního člověka zhýčkaného konzumním, pohodlným stylem života zní téměř nepřijatelně Kristovy tisíce let přetrvávající výzvy.

Biřmování se v Dolním Němčí konalo po zhruba čtyřech letech. V celé Arcidiecézi olomoucké bylo podle Hrdličky v uplynulých 20 letech biřmováno téměř 48 tisíc lidí.

Co je biřmování

Biřmování (z latinského posílení) je jednou ze sedmi svátostí katolické, pravoslavné a anglikánské církve. Podle nauky zmiňovaných církví je to svátost ustanovená Ježíšem Kristem, jejímž prostřednictvím křesťan od Boha dostává jako dar Ducha svatého. Biřmování podle katolické nauky vtiskuje do nitra člověka nezrušitelné znamení. V západní církvi se biřmování v případě dospělého uděluje spolu se křtem, avšak pokud jsou křtěny malé děti, je zvykem je biřmovat až ve starším věku (obvykle od 14 let).