Výuka byla zaměřena na přírodniny a geometrické tvary v technikách akryl, olej a strukturální malba. Kreslilo se tužkou a uhlem, umělkyně poté přešly k akvarelu na papír a hedvábí a zkoušely i keramickou mozaiku, akryl a linoryt.

Pro zpestření došlo i k jednoměsíční výměně lektorů. „V těchto kurzech se scházejí lidé, kteří si rozumí, vyjdou si vstříc, mají smysl pro humor. Lidé, pro které je návštěva kurzů relaxací. Z prací lze vycítit radost z tvorby a z hledání sebe sama,“ uvedla na vernisáži vedoucí Domečku 166 Simona Němečková.
Výstava potrvá do 30. června.

Miroslav Potyka