Stalo se tak díky čestnému starostovi klubu (je volen vždy na jeden rok) Josefu Kadlčíkovi z Hluku, který je spolumajitelem sklepů a pozval ty, co se dobrovolně nejvíce starají o organizační chod a administrativu Klubu Štěpánů. Ten v současné době má již přes tři sta členů!

Po hymně klubu (Pil sem včéra, pijem dneskaj, zajtra budem…) a přípitku provedl starosta Kadlčík účastníky zájezdu nádhernými interiéry a seznámil je stručně s historií i současností Arcibiskupských sklepů.

A pak se pochopitelně koštovala vynikající vína. Mimo jiné i ta, která pro papežský stolec kupuje Vatikán. Také se zpívalo a byl čas si i povykládat a zavzpomínat. A bylo na co…

Miroslav Potyka