Dvoudenní oslavy začaly pochodem hasičských jednotek, následovala mše svatá a kulturní program. V něm se představila domácí chasa, děti z tamní mateřské školy nebo ženský sbor Tetičky z Kunovic. „Teď je dobrá příležitost zamyslet se nad důležitými životními hodnotami," promlouval k přítomným účastníkům oslav starosta obce Rostislav Mihel. Ten ve svém proslovu shrnul rovněž dějiny obce a vyzdvihl vlastnosti obyvatel Drslavic. „Lidé jsou tu upřímní, dobrosrdeční, drží pospolu, jsou laskaví, skromní a vzájemně se respektují," poznamenal starosta Mihel.

Odpolední i večerní program doprovodila dechová hudba Hradčovjanka a cimbálová muzika Vinár. Program pokračoval také v neděli, a to fotbalovým utkáním, soutěží v hasičském sportu nebo taneční zábavou. „Nesmírně si vážíme také štědrosti sponzorů, bez kterých by nebylo možné akci v takovém rozsahu uskutečnit," poznamenal starosta Mihel.