Nutno říci s mimořádným uměleckým dojmem, mimořádnou diváckou odezvou i návštevností. Koncert žáků tanečního oboru má v Uh. Hradišti dlouholetou tradici. Prolínají se v něm nejen výsledky pedagogické práce učitelů, ale také první umělecké, choreografické pokusy žáků, či bývalých absoloventů oboru, který na hradiš%tské škole velmi úspěšně vede Laďka Košíková. Především díky její odobnosti se hradišťský taneční obor zapsal do historie školy i do historie úspěchů v oborových soutěžích. V současnosti dále učí na bobočkách v Kunovicích Jana Kučerová a ve Straém Městě Veronika Kaštánková (obě bývalé žákyně školy). I letos se koncert jmenoval tradičně Tanec, tanec, tanec…. Zcela netradičně byl provázen netradičním a expresivním vířením bubnů Dominika Gašpara a Martina Soukupa. Bubny doprovázely sugestivní nástupu všech účinkujících tanečníků a společně evokovaly vítání jara z dob pradávných.

Tanečníci v nejrůznějších formacích a bubny se prolínají celým večerem. Na přípravě programu se podílel tvůrčí tým složený z pedagogů školy nejrůznějších oborů. Ladislava Košíková, Jana Kučerová a Veronika Kaštánková byly současně také autorkami choreografií. Půvabná byla scéna Antonie Dostálkové (výtvarný obor), příprava žáků na bicí nástroje byla dílem Jiřího Bajzy. Představily se také hostující choreografky, bývalé žačky tanečního oboru, Hana Košíková a Eliška Grabcová. Ocenění si zaslouží Kamil Nevřiva za práci se světly, zvukař Jakub Svozil i Kristýna Vyhlídová za spolupráci na scénáři a recitaci. Ti všichni si zaslouží uznání a obdiv. Pestrá paleta byla v hudebním výběru – od klasiky po moravské a irské lidové písně, od hitu Michaela Jacksona po irskou Enyu.

Kromě diváckého potlesku patřil závěr večera také letošním absolventkám oboru. Ředitel ZUŠ Stanislav Nemrava předával vysvědčení i květiny Nikol Klabačkové, Adéle Němcové, Krystýně Prokešové, Elišce Šotíkové a Aleně Vávrové. Květiny a jeho poděkování patřilo autorce pořadu Laďce Košíkové, choreografkám, tanečníkům a všem, kteří se o nádherný večer zasloužili. S květinami přicházeli děkovat i rodiče, sourozenci, prarodiče, přátelé… Květiny by si zasloužili také diváci, rodiče i jarní bubny, které snad ten večer přivolaly vysněné jaro!

Anna Maděričová

Přečtěte si také:

Žáci představili taneční um