„Letos poprvé se také představila přípravka Světlovánku a nechyběl ani domácí Světlovan. Součástí festivalu byly i výchovné koncerty, vystoupení na penzionech, zábavná a sportovní odpoledne, výlety nebo večer u cimbálu,“ prozradila vedoucí Světlovánku Jitka Maštalířová. Nad akcí převzal záštitu hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš, který spolu s místostarostkou Bojkovic Květoslavou Ogrodníkovou pokřtil nové CD Světlovánku.