Kromě domácího souboru vystoupili ale i přespolní. Přijelo několik pěveckých souborů z bližšího i vzdáleného okolí – mužský a ženský soubor z Kněžpole, mužský sbor Mužáci z Lužic a mužský sbor Hútek z Bánova. Ve dvouhodinovém pestrém programu zazněly písně z jejich oblastí.

Pásmo vystoupení zahájily děti z místní základní školy a svým výstupem navodily příjemnou atmosféru, kterou umocnilo krásné počasí.

Křest hudebního nosiče nazvaného Okolo Suchéj Loze přišel na řadu až v závěru pořadu. Ujal se ho sucholozský starosta Petr Gazdík společně s vlčnovským starostou Janem Pijáčkem a několika představiteli okolních obcí. „Nálada panovala úžasná. Chvílemi jsem měl pocit, že sedím na renomovaném folklorním vystoupení a jen jen v domácí obci,“ popsal svoje dojmy Gazdík, podle něhož bylo s organizací pořadu hodně práce. „Jenom výroba cedule 'Májové zpívání' nám dala pořádně zabrat,“ vzpomněl starosta. Program ukončil zpěv všech zúčastněných souborů s přáním, aby se ženskému souboru ze Suché Loze, ale i všem ostatním stále tak dobře dařilo a rozdávaly kolem sebe radost a krásu sborového zpěvu.

Josef Gregárek