Za poklady antického Říma podnikli studenti cestu v doprovodu dvou pedagogických pracovnic vzdělávacího ústavu a velehradského kněze Václava Ježíka. Ředitel českého poutního domu Velehrad v Římě P. Jaromír Zádrapa v součinnosti s dobrovolnicí Katarínou jim připravili v hlavním městě Itálie bohatý program. „Po celou dobu jsme nasávali římskou atmosféru a vnímali místa, kterými kráčela historie,“ popsala s nadšením své pocity pedagožka gymnázia Eva Všetulová. Fascinovaly je nejznámější římské pamětihodnosti Koloseum, místo zápasu gladiátorů, Forum Romanum, Španělské schody, starořímský chrám Pantheon, fontána di Trevi, bazilika sv. Petra a mnoho dalších památek. „Mezi silné momenty patřilo slavení mše svaté v katakombách San Callisto a nezapomenutelným zážitkem bude pro mnohé také účast na středeční audienci Svatého otce na svatopetrském náměstí,“ okomentovala dojmy z pobytu v Římě Všetulová.

Průvodci českého poutního domu Velehrad v Římě mysleli i na spojení římského a moravského Velehradu osobou Tomáše Špidlíka a zajistili gymnazistům návštěvu centra Aletti. Poté si prohlédli mozaikářskou dílnu otce Marka Rupnika. A co bylo na Římě nejlepší? „Renesance, antika, pizza, capuccino, italská zmrzlina a fontány s pitnou vodou,“ dodala spokojeně Všetulová.