Organizace se ujal loňský vítěz soubor Dolina ze Starého Města, který jako náplň šesti soutěžních disciplín zvolil téma „svatební veselí“. Lidové zvyky kolem svatby tak jistě dostanou netradiční formu (svatební noc ovšem pořadatelé asi nepovolí…).

Folklorní soubory a cimbálové muziky mohou do olympijského klání vyslat pětičlenná družstva ve složení dvě dívky a tři chlapci (sbor rozhodčích bude sextesty provádět namátkově). Ve výjimečných případech lze dva soubory spojit, například by to šlo u cimbálových muzik Ženičky a Sudovjan.

Z našeho regionu se pravidelně zúčastňují soubory Cifra, Pentla, Světlovan a Dolina, u zrodu akce stál Kunovjan. Účast fanklubů je vítána! Kromě folklorně-sportovních výkonů bude hodnoceno i krojové vybavení. Soubory se mohou přihlásit u výkonné tajemnice akce Ludmily Horehleďové (NÚLK Strážnice) na tel. 528 306 611, e-mail: info@nulk.cz. Začátek je stanoven na 14 hodin a upozorňujeme, že akce je volně přístupná veřejnosti.