Známý je zvyk házení střevícem za sebe – směřuje-li špička k východu z domu, házející dům opustí, což mohlo znamenat veselku i cestu na hřbitov. Smrt si měla přijít i pro toho, kdo rozlouskl ořech se suchým jádrem nebo našel v jablku místo hvězdy křížek. Nohy stolu bývaly svázané řetězem, aby celá rodina držela pohromadě. Pod ubrusem u štědrovečerní večeře nesměly chybět drobné mince či rybí šupinky, aby celý příští rok měla rodina dostatek peněz.

Pouštění lodiček

Po večeři se pouštěly lodičky – dodnes asi nejoblíbenější tradiční vánoční zvyk. Lodičky mají pořád stejnou formu: půlka vlašského ořechu s tenkou vánoční svíčkou. Někdy se používaly ohořelé svíčky, které se získaly 
v kostele na ranní mši, což ovšem hrozilo obviněním z čarodějnictví. Lodičky se však nepouštěly jen doma v umyvadle či vaně, ale i v říčkách, potocích nebo na rybníku. Svou lodičku si musí každý zhotovit sám. V okamžiku, kdy zapalujete svíčku a vkládáte lodičku na hladinu, můžete položit jednu promyšlenou otázku.
Co lodička prozradí
- Zůstane u břehu – nečekají vás žádné změny
- Okamžitě se potopí – veškerá snaha zlepšit svou situaci bude marná
- Potopí se až po chvíli – vlastním přičiněním nebo hrou náhod se vaše snažení přes dobrý začátek mine účinkem
- Pluje bok po boku s jinou lodičkou – láska a přátelství, též výhodná obchodní spolupráce. Pluje-li jedna lodička napřed, její tvůrce bude ve vztahu dominovat. Čím déle plují vedle sebe, tím bude vztah pevnější.
- Všechny lodičky v kruhu – 
v rodinném kruhu bude přátelství, úcta a tolerance
- Jedna lodička uprostřed kruhu – její majitel potřebuje ochranu a pomoc.
- Jedna lodička mimo rodinný kruh – její tvůrce v nadcházejícím roce rodinu opustí
2 Lodička sama dopluje k druhému břehu – úspěšně a bez pomoci získáte, po čem toužíte
2 Lodička se točí v kruhu – nerozhodnost, přešlapování na místě, ujasněte si, co od života chcete
2 Lodička potopí jinou lodičku – majitel „agresivní" lodičky chce své plány uskutečnit za každou cenu. Pokud jde o lodičky partnerů, znamená to rozchod či vážnou krizi. Jsou-li to lodičky sourozenců, jde o žárlivost agresora.
- Váhavá lodička, která se drží nejprve u břehu, a pak vypluje a dorazí na protilehlý břeh znamená, že po počátečních zmatcích najdete správnou cestu 
k uskutečnění svých cílů
- Lodička nabere vodu, ale přesto dorazí k druhému břehu: svůj záměr uskutečníte s odřenýma ušima
- Lodička mění partnery a vždy se na nějakou dobu připojí 
k jiné: budete hledat sami sebe a ujasňovat si své plány a touhy
- Zhasne-li svíčka v okamžiku, kdy vyslovujete svou otázku, jste neupřímní k sobě i ostatním
- Zhasne-li svíčka v plující lodičce, která se sice nepotopí, ale zůstane v přístavu, je vám ve skutečnosti záležitost, na kterou jste se ptali, lhostejná
- Lodička se připojí k jiné a té zhasne svíčka: svým chováním zapříčiníte ztrátu lásky či odmítnutí

Lití olova

Jde o původně keltský zvyk, jejich druidové prý tajemství věštby z olova převzali od veleknězů z bájné Atlantidy. Olověné kuličky snadno zakoupíte v prodejnách rybářských potřeb, roztavíte je na starší ocelové lžíci či naběračce nad otevřeným plamenem, stačí i svíčka. Připravte si nádobu se studenou vodou a po roztavení olovo vlijte do vody. Lžíci s olovem dejte těsně nad vodní hladinu, nesmíte lít z výšky. Po chvilce olovo zchladne, můžete je tedy vyjmout a začít 
s věštěním – jen pozor na křehkost olova, polámané tvary se 
k věštění nehodí. Svůj odlitek si musí každý zhotovit sám a při jeho tavení a lití myslet na svá přání či trápení a položit jasně formulovanou otázku.
Při čtení významu použijeme zejména vlastní fantazii, ale některé tvary se dají odečíst snadno a slouží jako vodítko:
- čáry rovné – spokojený, klidný život
- čáry vlnité – nejasnosti, zmatky, cestování, duševní zmatky
- půlkruh – falešný přítel, zrada, rozchod s milovaným člověkem
- jeden uzavřený kruh – finanční zisk, dědictví, dar
- porušený či prolamovaný kruh – tím větší zklamání, čím více je rušivých prvků, též nemoc či neutěšená finanční situace
- více dobře vyvedených kruhů – štěstí, blahobyt, hodně dětí
- dva kruhy – svatba
- více porušených kruhů – nic dobrého na vás nečeká
- kruh zlomený při vyndavání z lázně – znamená prý smrt či minimálně sedm let smůly
- pravidelný ovál – sňatek 
z lásky
- poškozený ovál – láska s překážkami, výsledek záleží na síle a chuti bojovat za své štěstí
- pravidelný čtverec – harmonický život v souladu s ostatními lidmi i přírodou
- přerušovaný čtverec – cesta k úspěchu není snadná
- několik čtverců – rozmělnění sil a malá soustředěnost může zhatit tvoje plány
- pravidelný trojúhelník – nečekané štěstí v podnikání
- nepravidelný trojúhelník – nejistota, ztráta zajištěné existence
- jeden kříž – smrt přítele nebo příbuzného
- dva kříže – zajištěné stáří
- mnoho křížů – smysl pro okultismus
- malý lesklý křížek – smrt dítěte
- zvířata – buď soucitnější
- hvězdy – znamenají obecně všechno dobré
- květiny – láska, rodinné štěstí
(Převzato z knihy Malá encyklopedie Vánoc)