To všechno převzali v sídle Zlínského kraje manželé Anna a Miroslav Medkovi z rukou nejvyšších představitelů kraje, hejtmana Stanislava Mišáka a náměstka pro kulturu Jindřicha Ondruše.

Manželé Medkovi se přihlásili do soutěže s vinohradnickou stavbou, kterou zakoupili ve vesnické památkové rezervaci Veletiny-Stará Hora. Objekt se však nacházel v havarijním stavu a byla nutná jeho bezodkladná obnova.

„Nelituji toho, že jsme se pustili do záchranných prací, protože mám ke stavařině blízko. Přesto se však vyskytly problémy například při opravě střechy nebo když jsme dělali hliněné zdi. Bylo nutné dodržet co nejpřesněji původní technologie a využít původních materiálů, s tím ale firmy nemají zkušenosti, proto jsme se museli hodně radit s památkáři,“ řekl Miroslav Medek. Objekt, který renovovali, dnes slouží jako expozice, která seznamuje s tradičním způsobem výroby vína a na požádání bude zpřístupněn .

Do letošního ročníku Lidové stavby Zlínského kraje se přihlásili vlastníci celkem čtyř objektů, z nichž musela odborná komise jeden návrh vyloučit, neboť vybočil ze stanovených pravidel.

Uznání a poděkování se v letošním ročníku dostalo i starostům dvou obcí, Strání a Jalubí, v nichž se také podařilo obnovit památky. V obci Strání zachránili dvě stavení, takzvaný „štrbákovec“, což byly dlouhodobě neudržované domky, do kterých zatékalo. Dnes slouží ke spolkovému a kulturnímu životu. V Jalubí pak dokázali vybudovat věrohodnou repliku větrného mlýna, který býval dříve tamní dominantou. „Všichni, kdo se pustí do citlivé obnovy památek lidové architektury, si zaslouží veliký obdiv, protože někdy doslova pozvednou z popela trosky něčeho, co kdysi fungovalo. Je to jako s bájným Fénixem, který je symbolem znovuzrození,“ řekl mimo jiné při slavnostním ceremoniálu hejtman Mišák.

„Památky, které se podaří takto uchránit před zánikem, se často stávají vyhledávaným cílem návštěvníků, takže památková obnova je nejen výrazem úcty k tradicím, ale přináší efekt také z hlediska cestovního ruchu,“ konstatoval náměstek Ondruš.

Součástí slavnostního setkání byl rovněž kulturní program, o který se postarali žáci a učitelé Základní umělecké školy Morava ve Zlíně, a také výstava fotografií, která dokumentuje průběh letošního ročníku iniciativy Lidová stavba Zlínského kraje.

Klání Lidová stavba Zlínského kraje se letos uskutečnilo už čtvrtým rokem s cílem podpořit a motivovat vlastníky památek lidové architektury k jejich obnově.