Proč jste se něco takového jako folklorní den rozhodli pořádat?

První folklorní den se ve Slavkově uskutečnil v roce 2008 a musím přiznat, že impulzem k uspořádání této akce byl kulturní grant Nadace Děti-kultura-sport. V té době jsme ještě neměli konkrétní představu, ale měli jsme chuť něco ve Slavkově zorganizovat. Řekli jsme si, že dlouho u nás ve vesnici nehrála cimbálová muzika a bylo by pěkné trochu folkloru lidem přichystat. No a pak už se to začalo nabalovat. Oblékli jsme kroje a měli jsme jasno, že se chceme hrdě hlásit k tradicím Slovácka. Akce měla úspěch a především na základě kladného ohlasu místních lidí jsme se rozhodli tuto akci uspořádat za dva roky znovu a letos bude potřetí.

Jak se do akce zapojuje obec, je hlavním pořadatelem?

Obec vystupuje od počátku jako hlavní organizátor, takže veškeré činnosti spojené s přípravou a realizací jdou přes obec. Před čtyřmi lety jsem s organizací folklorního dne začínal a nyní to mám jednodušší v tom, že jsem zároveň i starostou obce. Ale samozřejmě by se to neobešlo bez dalších obětavých lidí ze Slavkova a také místních spolků, sponzorů a tak dále. Obec se snaží folklor podporovat i jinak. Před nedávnem jsme pořídili z dotací i krojové oblečení, obnovili jsme starý pracovní kroj a snažíme se účastnit i některých akcí v okolí. V loňském roce také vznikl a poprvé vystoupil mužský pěvecký sbor.

Co všechno návštěvníci folklorního dne uvidí?

V letošním roce bychom rádi navázali na předchozí folklorní dny. Připravena je tedy opět pestrá přehlídka umění folklorních souborů z Česka i Slovenska, přehlídka krojů tentokrát se budou prezentovat Buchlovice a Moravské Lieskové ze Slovenska. Po skončení hlavního programu bude k tanci a poslechu hrát do pozdních hodin cimbálová muzika. Součástí akce je i jarmark lidových řemesel. Hlavním cílem akce je podpořit partnerství, přátelství a poznání v kulturní a spolkové oblasti života s využitím tradic, historie, obyčejů a zvyků. Všechny návštěvníky srdečně zveme. Vstup na akci je zdarma.

Kolik souborů ve Slavkově vystoupí a který bylo nejnáročnější pro akci získat?

Hlavní program je v letošním roce založen na vystoupení souborů a sborů z nejbližšího okolí. Vystoupí tedy Mateřská škola Slavkov, dětský soubor Jasenka s cimbálovou muzikou Falešnica z Blatnice, taneční skupina KIPS ze Slavkova, Slivečky, Danajky, Spjevulenky, Šibalice a cimbálová muzika Šimbolica z Březové, Mladí Bruštíci ze Strání, Národopisný krúžek Dolní Němčí, folklorní soubory Javorinka z Lubiny, Javorina ze Strání, Kasanka z Moravského Lieskového a mužské pěvecké sbory z Boršic u Blatnice a Slavkova. Většina účinkujících je tedy z našeho mikroregionu Bílé Karpaty a z našeho partnerského slovenského mikroregionu Javorina. Spolupráce se soubory je velmi dobrá a myslím, že k nám do Slavkova přijedou rádi. Už přípravná fáze a samozřejmě pak hlavně samotná realizace folklorního dne přispívá k vytvoření nových přátelství a podpoří nové vazby mezi spolkovými a folklorními soubory na česko-slovenském pomezí. Samozřejmě si od akce slibujeme i příležitost pro prezentaci nejen naší obce, ale i podporu cestovního ruchu v uvedených mikroregionech Bílé Karpaty a Javorina.

Co byste vypíchl jako největší zajímavost dne?

Myslím, že celá akce je velmi zajímavá a rozhodně stojí za to se přijet podívat. Někdo ocení pěvecké umění sborů, jiný přijede na jarmark a další třeba kvůli přehlídce krojů nebo konkrétnímu souboru. Takže opravdu nechci nic vyzvedávat. Pokud se však naplní účel a vzniknou nová i třeba přeshraniční přátelství, tak budu spokojen.

Co všechno musíte pro soubory zajistit?

Pro soubory zajišťujeme občerstvení a příspěvek na dopravu. Pro starší účastníky také trochu vínka na rozezpívání. A samozřejmě je třeba zajistit potřebné zázemí, parkování, šatny atd. Ale to v našem krásném sportovním areálu máme. Takže se přijeďte určitě podívat.