Letos Pašovice slaví 650 let od první písemné zmínky o obci. Co v této souvislosti obec připravuje a kdy se budou oslavy konat?

Hlavní program je naplánován na víkend od 25. do 27. září tohoto roku. Na oslavách výročí obce se po vzájemné dohodě budou podílet všechny složky a organizace, které v obci fungují. Součástí oslav budou výstavy tematicky spojené s historií Pašovic, a taktéž s činností místních spolků. Dále je pak připraven zábavný program pro celé rodiny s dětmi, projížďka vláčkem vesnicí, cimbálovka, dechovka nebo vystoupení dětských kroužků.

Připravujete něco speciálního i k výročí vysvěcení místní kaple?

Téměř na den přesně jako před 
20 lety, kdy byla kaple sv. Jana Sarkandra vysvěcena, bude v neděli 27. září sloužena slavnostní mše, které se zúčastní generální vikář Mons. Josef Nuzík. Zvláštní bude možná tím, že připravujeme do září zrevitalizovat celý areál hřbitova. Taktéž se uskuteční opravy kaple a márnice a rekonstrukce přístupové komunikace ke hřbitovu. Prostě, do září bude tato část Pašovic vypadat úplně jinak. Na mši, která bude zároveň i vzpomínkou na nelehké období spojené s výstavbou a vůbec zajišťováním financí na výstavbu kaple, budeme zvát i bývalé faráře, kteří působili u nás ve farnosti, taktéž starosty okolních obcí a hejtmana Zlínského kraje. Čestné místo mezi hosty bude mít určitě i náš bývalý starosta Jaromír Čáp, který se před 20 lety do realizace kaple pustil. Bohužel se jí nezúčastní arcibiskup Jan Graubner, který ji tenkrát slavnostně vysvětil a do kaple věnoval obraz sv. Jana Sarkandra. Ten má své pevné místo nad oltářem naší kaple.

Pořádá obec ještě začátkem května pouť ke kapli zasvěcené sv. Janu Sarkandrovi?

Obec jako taková nepořádá pouť. Věřící si tuto událost připomínají, ale větší a významnější událostí než pouť jsou v naší obci krojované hody s právem. Pouť ve větším měřítku si zatím v naší obci nevytvořila takovou tradici.

Připravujete nějakou publikaci o obci k výročí?

Ano. Knihu o historii obce Pašovice právě teď dopisuje Jaroslav Gajdůšek, který je rodákem z Pašovic a již podobnou publikaci napsal pro sousední Prakšice, kde žije. Obsah knihy s panem Gajdůškem průběžně konzultuji a mohu potvrdit, že tato publikace bude opravdu zajímavá. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že knihu obec věnuje občanům každého obydleného domu v Pašovicích, jako dárek ke zmiňovanému výročí obce.

Katastr obce je známý přírodním bohatstvím (motýli, rezervace) a výskytem kudlanky nábožné. Připadá vám, že ve vašem okolí je rozmanitější příroda než jinde?

Některé z obcí v našem regionu mají ve svém katastru historické památky nebo různé jiné atraktivní a lákavé lokality, které navštěvují turisté. Toto mě ale jako starostu netrápí, protože věřím, že čím míň lidí bude vědět o tom, že se u nás kudlanka nábožná vyskytuje, tím déle tady bude žít. Jestli mě dobře chápete, pro naši floru a faunu bude jenom dobře, pokud se zachová přirozený ráz naší krajiny a bude se do biotopu v okolí naší vesnice co nejméně zasahovat. Nám úplně stačí, že Pašovice protíná cyklostezka a trasa pro pěší turistiku. Právě dokončujeme se starosty okolních obcí zajímavou turistickou stezku Po hranici devíti katastrů, a to je docela hezká, asi deset kilometrů dlouhá přírodní stezka lesem přes Vrchovou cestu s naučnými cedulemi, které obsahují zajímavé informace k daným lokalitám.

Jaké je sportovní a kulturní vyžití 
v obci?

To je právě to, co nás možná odlišuje od ostatních obcí v okolí. 
U nás máme hodně spolků a zájmových sdružení, které jsou čilé a aktivní. Pravidelně se u nás konají akce pro všechny věkové skupiny obyvatel. Kromě hasičů, sportovců, myslivců a zahrádkářů máme i velkou základnu rybářů nebo například rodiče dětí, kteří pořádají každoročně oblíbený Dětský den. Senior klub, milovníky country a koní, včelaře a další menší zájmové skupiny. Myslím si, že u nás je společenský život na hodně dobré úrovni a celý rok se neustále něco děje.

Máte v Pašovicích památník připomínající 2. světovou válku? Připomínali jste si letošní 70. výročí?

Možná vám to bude znít divně, ale památník připomínající 
2. světovou válku v obci nemáme. Kladl jsem si otázku, proč tomu tak je a zjistil jsem informaci, která mi to docela jednoznačně vysvětlila. Dlouhé roky totiž Pašovice sdíleli společný pomník se sousední obcí Prakšice. Pamatuji si jako dítě školou povinné, že jsme tento památník navštěvovali. Bohužel tehdejší režim všechno „zceloval", a tak Prakšice jako větší sousední obec měla všechno důležité ve svém katastru. Přemýšlíme nyní ale docela nahlas 
o tom, že obětem 2. světové války v naší obci památníček postavíme v místech vedle pomníku padlým z 1. světové války.

Při několika akcích jste spolupracovali se sousedními Prakšicemi, plánujete to stejně i do budoucna?

Nevím o žádném významném projektu, který by se v nejbližší budoucnosti měl plánovat ve spolupráci se sousedními Prakšicemi. Známe se, přátelíme se, naše děti navštěvují základní školu 
v Prakšicích, spolupracujeme na nějaké kulturní a sportovní rovině, ale investice společně neplánujeme a asi ani plánovat nebudeme. Každá obec má své vedení a své záměry.

Působil jste v komunální politice, než jste se stal starostou, jak dlouho?

Komunální politika mne až do října minulého roku v podstatě nezajímala. Je ale pravdou, že jsem se věnoval v obci kultuře a sportu. Pro bývalého pana starostu jsem vedl pár let kulturní komisi. V civilním zaměstnání jsem před loňskými volbami pracoval 12 let jako vedoucí potravinářského provozu. Ovšem člověk má podle mne udělat v životě občas nějakou změnu a po výsledku v komunálních volbách jsem po dohodě s manželkou udělal zásadní rozhodnutí a výzvu jsem vyslyšel. Výsledek voleb v naší obci mi totiž naznačil, že je asi na čase udělat právě toto rozhodnutí. Vážím si důvěry spoluobčanů a dělám maximum pro to, abych jim tuto důvěru splácel poctivou a zodpovědnou prací pro obec.

Jak byste chtěl rozproudit život 
v obci?

Z hlediska společenského života bych u nás měnit nic nechtěl. Jak jsem již uvedl, je u nás v Pašovicích kultura a sport podle mého názoru na úrovni odpovídající velikosti vesnice. Chci se ale zaměřit na zkvalitnění života v obci i po ostatních stránkách. K tomu jsem právě nyní udělal jeden velmi důležitý krok. Začal jsem spolu se zastupitelstvem obce zpracovávat nový Plán obnovy vesnice. Nedílnou součástí tohoto plánu je dotazník pro občany Pašovic. Tento anonymní dotazník by měl být zpětnou vazbou zastupitelstvu obce a díky zodpovězeným otázkám bychom měli jednodušeji reagovat na potřeby nebo přání občanů. Nejde totiž jen o to, co chci já jako starosta, ale hlavně 
o to, co chtějí občané. Kam směřovat obec, co zlepšit, změnit nebo plánovat. Taktéž jsem změnil úroveň obecního zpravodaje. Nejen graficky, ale i obsahově tak, aby se ke všem občanům dostávaly informace o skutečném dění v obci a na obecním úřadě.

Co je vaší prioritou jako starosta?

V mé hlavě je spousta plánů a nápadů, ale všechno musíme tvořit postupně. V první fázi dokončit Projekt obnovy vesnice a dle výstupů z tohoto projektu musíme systematicky investovat do rozvoje obce. Je spousta věcí, které mě napadají udělat ihned, ale rozhodnutí, co potřebujeme v obci, nestojí pouze na starostovi, nýbrž na celém zastupitelstvu a hlavně na potřebách občanů.

Jaké investice letos připravujete?

Investiční, ale i neinvestiční akce v tomto roce máme jasně vytyčeny. Jsem rád, že se nám podařilo získat z dotací Zlínského kraje 298 tisíc korun na revitalizaci areálu hřbitova. Byla to má takzvaná první vlaštovka, co se týká podání žádostí o dotace ve funkci starosty. Spolu s dalším objemem peněz, které uvolnilo obecní zastupitelstvo, budeme investovat i do příjezdové komunikace ke hřbitovu. Obnovu čeká také fasáda kaple a márnice, ale o tom jsem se již zmiňoval. Dále proběhne revitalizace břehu potoka ve středu obce. Oslavy obce budou spojené s vydáním knihy 
o dějinách obce . Tu budeme financovat také z obecního rozpočtu. Nemalé peníze stojí údržba obce a obecního majetku. Obecní rozpočet není nafukovací, musíme s ním zacházet smysluplně.

Nechal jste se v něčem inspirovat předchozím starostou?

Ne. A nechci, aby to vyznělo sobecky, ale myslím si, že každý jsme úplně jiný a je potřeba si najít v práci pro obec svůj vlastní systém. Ono to totiž svádí ke srovnávání nesrovnatelného. Nelze totiž porovnávat práci někoho jiného v jiném časovém úseku a v jiných podmínkách. Vážím si jeho práce, kterou pro obec provedl a díky němu je teď naše obec v dobré „kondici". Máme zajištěnu základní ifrastrukturu a základní potřeby pro kvalitní život. Jenže život jde dál a je potřeba se neustále dívat dopředu.

Co je podle vás největším minusem obce a jak byste to chtěl změnit?

Za největší minus považuji malé, nebo spíše lépe řečeno omezené možnosti nové výstavby v katastrálním území naší obce. Obecně naše populace stárne a jedinou naší šancí, jak zastavit klesající počet obyvatel, je umožnit mladým lidem u nás najít své zázemí. Bez odpovídajících stavebních pozemků to však půjde velmi těžko. Co je však ještě důležitější faktor, je zaměstnanost v našem regionu. O možnostech podnikání v obci z pohledu vytváření průmyslových zón se mi mluví velmi těžko, protože ty jsou taktéž velmi omezené a obec jako taková nedisponuje adekvátními pozemky pro jejich zřízení. To je Achillova pata naší obce.

Působíte v obci i v nějakých spolcích nebo zájmových skupinách?

Práce pro obec mi ukrajuje z mého denního časového harmonogramu velký kus a na koníčky mi moc času nezbývá. S manželkou vychováváme dva syny, a proto se snažím trávit co nejvíc času 
s rodinou. Na koníčky si ale čas samozřejmě najdu. Jsem členem rybářského spolku v naší obci a občas chodím hrát amatérský fotbálek. Dříve jsem hrával aktivně na baskytaru, ale ta už dlouhý čas leží zaprášená v koutě.

Měl byste v budoucnu ambice podívat se do celostátní politiky, jak učinili vaši kolegové?

Upřímně říkám, že ne. Víte, mě politika takového formátu, jaký předvádí naše politická scéna, vůbec neláká. Osobně je mi hodně blízká práce s lidmi a pro lidi. Práci, kterou jsem začal pro obec dělat, a funkce takzvaného obecního hospodáře mě naplňuje a baví a doufám, že se v blízké době ukáže, že lidi, kteří mi dali důvěru, se ve mně nespletli. Víc mě opravdu nezajímá. Chci pracovat pro lidi, které znám a jim ručit za výsledky své práce.

Zkuste říct tři důvody, proč navštívit Pašovice? Čím jste jedineční?

Budu stručný. Je tu fajn. (smích)

Jak se díváte na přímou volbu starostů?

Já s tím nemám problém. Přímou volbu starostů bych klidně podpořil. Je přece lepší podpořit osobně člověka, kterého znám a mám v něm důvěru, vím, jaký je a jak by pro obec mohl fungovat, než čekat jak dopadne po volbách ustavující zasedání zastupitelstva.

Vlastimilu Řezníčkovi je 39 let a od října 2014 je starostou Pašovic. Vystudoval střední průmyslovou školu, obor potravinářské technologie, v Bzenci. Poté ještě vystudoval zcela odlišný obor, a to zdravotnický záchranář, ve Zlíně. Posledních 12 let pracoval ve společnosti Inpost jako vedoucí potravinářského provozu. K jeho koníčkům patří rybaření, fotbal a hudba. Je ženatý a má dva syny.