Potvrdili to první muži radnic těchto měst. „V roce 2007 se nám podařilo splnit většinu stanovených cílů, přesto však máme nějaké resty. Opozdilo se nám například dokončení rozsáhlé rekonstrukce venkovních ploch v Rybárnách. Do roku 2008 se také odsouvá definitivní rozhodnutí o náplni a využití Domu služeb na Masarykově náměstí.

Velký problém způsobuje neustálé odsouvání konečné verze podmínek pro čerpání evropských dotací,“ prozradil starosta Uherského Hradiště Libor Karásek. Ten pro letošek plánuje dokončení projektové dokumentace na přestavbu plaveckého areálu, zahájení rekonstrukce kina Hvězda, a pokud město získá dotace na úspory energie, změní svou tvář také Základní škola Sportovní a Klub kultury.

Uherskobrodský starosta Ladislav Kryštof tvrdí, že rovněž předpokládal rychlejší rozjezd dotačních peněz. „Programovací období máme stanoveno na roky 2007-2013. Chceme zrealizovat rekonstrukci staré školy na Maršově. Máme v plánu i opravit ulici Jabloňovou a upravit křižovatky na I/50 u Pepčína,“ uvedl Kryštof s tím, že by chtěl oživit funkci Masarykova náměstí, které je po sedmnácté hodině liduprázdné.

Staroměstští radní mají zpracovaný investiční záměr až do roku 2013. „Z prací, které jsme započali v roce 2007 a dokončíme je letos, bych vzpomněl rekonstrukci chodníků a komunikací na sídlišti Michalská. Do poloviny letošního roku chceme provést i opravu veřejného osvětlení, zeleně a dětského hřiště. Na tento rok máme připraveny investice za více než padesát milionů korun,“ uvedl staroměstský starosta Josef Bazala. Město chce také pokračovat v rekonstrukci chodníků na hřbitově, obnově zeleně ve městě a květinové výsadbě.

Plány a očekávání kunovických radních byly spojeny s dotačními penězi obcím a městům z operačních programů – ty však v roce 2007 nepřišly. U nich proto z roku 2007 zůstává nedokončená část místní komunikace z důvodu nevhodných klimatických podmínek. Ostatní záměry se Kunovickým vloni podařilo uskutečnit.

„V Kunovicích je velmi tíživá dopravní situace v severojižním směru na silnici I/55. Chceme začít s rekonstrukcí Panského dvora a také vyřešit havarijní stav šaten v Základní škole Červená cesta,“ poznamenal starosta Kunovic Jiří Vařecha. Zároveň dodal, že má pro letošní rok připraveno pět investičních záměrů. Jedním ze stěžejních je Komunitní centrum, kde by měla nově sídlit městská knihovna, centrum pro matky s dětmi a své místo by tam měli mít i senioři.

 

Města chystají:

Uherské Hradiště
Rekonstrukce kina Hvězda
Rekonstrukce ZŠ Sportovní a Klubu kultury
Vyřešení dopravní situace v ulici Sokolovská
Využití Domu služeb
Rekonstrukce Masarykova náměstí
Dokončení rekonstrukce venkovních ploch v Rybárnách

Uherský Brod
Zahájení výstavby nové přechodové lávky přes vlakové nádraží
Zahájení rekonstrukce čističky odpadních vod
Příprava dopravního napojení nové průmyslové zóny za Slováckými strojírnami a areálu venkovního koupaliště u CPA Delfín

Staré Město
Rekonstrukce v ulici Gorazdova (2,5 mil.)
Rekonstrukce MŠ na Kopánkách (3,8 mil.)
Zateplení hlavní budovy ZŠ a zdravotního střediska (20 mil.)
Výstavba mostu přes Salašku (2,5 mil.)
Vybudování inženýrských sítí v lokalitě Trávník II ( 5 mil.)
Obnova dětských hřišť (900 tisíc korun)
Výstavba cyklostezky Staré Město – Zlechov (6 mil.)
Rekonstrukce DPS (13 mil.)

Kunovice
Zlepšení stavu dopravy a silnic ve městě
Rekonstrukce Panského dvora
Rekonstrukce šaten ve škole Červená cesta