Kdybyste měl jmenovat nejdůležitější věc, kterou teď v obci máte vykonat, která by to byla?

Těch věcí, jež teď v obci máme vykonat, je tolik, že specifikovat jednu téměř nelze. Přesto si dovolím vybrat přípravu území pro výstavbu rodinných domů v ulici Pod Sádkama, to je vybudování alespoň 1. etapy základního technického vybavení (kanalizace, vodovod, rozvody elektřiny, vozovka).

Co považujte za největší úspěch vaší obce, kterého se letos podařilo dosáhnout?

Za největší letošní úspěch považuji zahájení prací na energeticky úsporných opatřeních sportovní haly a zařazení opravy kanalizace a vozovky v ulici Boršické do plánu investic majitelů těchto sítí v roce 2015.

Co je podle vás největším problémem vašeho současného starostování?

Největším problémem je povědomí lidí, že za všechny nedostatky odpovídá vedení města, respektive starosta bez ohledu na právní postavení vůči řešené záležitosti. Jedná se například o špatný stav krajských silnic a průjezdu kamionů po nich, sousedské vztahy, špatné rozhodnutí orgánů přenesené působnosti státní správy, neudržované vodní toky a podobně.

Obyvatelé obcí dnes často trpí nedostatkem kulturního vyžití. Jak je to u vás? Pečujete o své obyvatele i po kulturní stránce? Daří se u vás spolkům a kulturnímu životu?

V Hluku obyvatelé nedostatkem kulturního vyžití určitě netrpí. Důkazem toho byl program nedávno konaných svatovavřineckých hodů v termínu 9. 8.11. 8. Pořadatelé v čele s městem, respektive s místostarostou Davidem Hájkem tady připravili tolik akcí pro různé věkové kategorie, že nebylo v silách člověka je všechny absolvovat.

Straší vás odliv obyvatel z obcí do velkých měst a aglomerací? Nemáte strach, že se vesnice zcela vylidní? Máte možnost, jako starostové, s tím vůbec něco udělat?

Odliv obyvatel do velkých aglomerací a měst, hlavně z důvodů solidní příležitosti najít v Hluku práci, nás zatím nestraší, spíše mě trápí nízká porodnost v poslední době, kdy se například v roce 2011 a 2012 narodilo pouze 29 dětí za rok, pro zajímavost v roce 1975 to bylo 114 dětí, i když letos již máme narozených 26 dětí. Snad se blýská na lepší časy. Aby se lidé nestěhovali jinam, chystáme lokalitu pro výstavbu 44 rodinných domů a zastupitelstvo města schválilo příspěvky na rekonstrukci starých zasíťovaných neobydlených domů v Hluku je jich cirka 240.

Zkuste vyjmenovat tři důvody, proč se právě ve vaší obci dobře žije?

Důvody, proč a jestli vůbec se právě v naší obci dobře žije, by měli sdělit řadoví Hlučané.

Kdybyste si mohl vybrat nějaké místo na světě, kde byste chtěl žít, a nesměla by to být vaše obec, kde by to bylo?

V České republice bych rád bydlel v jižní Čechách, v Evropě v Rakousku, konkrétně ve vinařské vesnici Gols, a kdybych si mohl vybrat z celého světa, pak by to byla Jihoafrická republika a její Kapské Město.