Jejich všetečné otázky neponechal bez zodpovězení, stejně jako nenechal ty, které jsem mu položil pro Slovácký deník.

Sladkovodní a botanické expozice Živá voda byla veřejnosti představena počátkem druhé říjnové dekády v roce 2012, ale bez možnosti nahlédnout do života ryb přes průhledné akrylátové stěny tunelu. Co bylo toho příčinou?

Večer před slavnostním otevřením areálu došlo k uvolnění těsnění mezi jeho jednotlivými díly proskleného sladkovodního tunelu. Kvůli tlaku vody jsme museli snížit hladinu expozičního jezera o tři metry. Jak řekl na omluvu duchovní otec projektu Miroslav Kovářík, starosta Modré, potvrdilo se rčení, že nad vodou nejde úplně zvítězit, pouze dočasná remíza je velkým úspěchem. S jeho slovy plně souhlasím. Vyskytly se málo i více očekávané technické průtahy. Některé izolační prvky jsme museli přetěsnit. Lidé mohli do tunelu vstoupit teprve 27. listopadu 2012. Od toho dne do konce roku 2014 prošlo areálem Živá voda více než 150 tisíc lidí.

Teprve loni na podzim se vám podařilo zbavit vodu v expozičním jezeře zeleného zákalu, který lidem nedovoloval sledovat pohyb ryb, jež byly trochu víc vzdáleny od tunelu. Co jste pro to udělali?

Už v roce 2013 jsme zakoupili nový technický prvek do našeho filtračního systému, takzvaný ozonizér. Jednalo se o sterilizační zařízení, které pomocí generovaného ozónu čistí vodu a pomalu ji zbavuje zeleného zákalu. Protože je v expozičním jezeře 850 kubíků vody, na konečný efekt jsme si museli nějaký čas počkat. K výraznému zvýšení čistoty vody před loňskými Vánoci přispěl padesátitisícový finanční dar od našeho dlouholetého partnera, Lesů České republiky, krajského ředitelství Zlín, který nám tak přispěl na zakoupení speciálního přístroje na dočišťování vody. Ze dne na den nám pak začala stoupat průhlednost vody na šest až osm metrů, což jsme od otevření areálu ještě nezaznamenali. Dokud ale kolem jezera plně nenarostou mokřadní rostliny, které budou spolupůsobit na čištění vody, tak zelená řasa bude stále mít dostatek prostoru ke svému bujení. Proto je zatím nutné, abychom ji stále likvidovali pomoci ozonizačního zařízení a ručně.

Návštěvníkům se do zlepšení průhlednosti vody v expozičním rybníku zdálo devadesátikorunové vstupné do areálu poměrně vysoké. Pokud by se průhlednost vody opět zhoršila, uvažujete o snížení vstupného?

Nespokojených lidí se vstupným bylo od deseti do dvaceti procent. To je snad běžné u každého projektu. Lidem jsme vysvětlovali, že se v tunelu vlastně potápí pod hladinu řeky Moravy a ta vlastně nemůže být tak křišťálově čistá jako třeba v aquparku. Pozitivem dnes je, že aktivita ryb je v této době vysoká. Ryby plavou jako o život kolem tunelu, takže pohledově je to pro návštěvníky jistě zajímavé.

Na co se mohou návštěvníci biocentra těšit letos?

Stejně jako loni, i letos bude atrakcí návštěva expoziční budovy s tunelem pod vodní hladinou. V létě to bude brouzdaliště pro děti a koupaliště pro dospělé. Očekáváme, že o koupání tu bude opět velký zájem. Unikátem je, že obě vodní plochy ke koupání jsou filtrovány pomocí přirozeného mokřadního společenství rostlin. My totiž čerpáme vodu skrze jejich kořenový systém. Samotné rostliny mají vliv na to, že při výtoku má voda kvalitu pitné vody. Zdrojnice vody jsou ve dvou studnách. Jedna je přímo v expoziční budově a slouží pro napájení pstruhového potoka, druhá je externí. Ta napájí expoziční jezero nebo koupaliště.

Před expoziční budovou vyrůstá nový objet, který bude z velké části zakrývat pohled na areál Živá voda. Ten bylo až do zahájení stavby dobře vidět ze silnice směrem na Velehrad. Neubude vám po jeho dokončení návštěvníků?

S muzeem lidových tradic plánujeme spolupráci ve společné propagaci a vzájemné podpoře, takže se snížení návštěvnosti příliš neobávám. Spíše očekávám větší zájem návštěvníků o zdejší lokalitu.