Čtyřicet let péče a obětavosti

Mateřinka byla otevřena 1. září 1967 a péči měla poskytovat 120 dětem. Populační boom 70. a 80. let však způsobil, že kapacita bývala značně překročena. Nejvíce dětí navštěvovalo zařízení ve školním roce 1978/79, a to rovných 140. Naprostým opakem pak byl rok 2000/01, kdy počty klesly až na 68 dětí. V současné době jich školku navštěvuje kolem 75.

„Za čtyřicet let tudy prošlo asi pětačtyřicet učitelek, podobný počet kuchařek a správkyň. A dětí? To jsme ani nepočítali, budou jich tisíce,“ spočítala vedoucí učitelka Bohumila Johaníková. „Jsme hlavně šťastní, že naše zařízení stále naplňuje svůj původní smysl – rodiče nám nadále svěřují své děti a ty k nám chodí rády,“ dodala Johaníková.

V krátkém pásmu děti zazpívaly lidové písničky a předvedly vystoupení, kterým se prezentovaly na letošním festivalu Mateřinka. Jejich výkony sledoval i host z nejvzácnějších – první ředitelka, která školičku vedla po jejím otevření. Poté si hosté a zájemci prohlédli zázemí a zařízení školky v rámci dne otevřených dveří.

Více o regionálním vysílání televize Slovácko si přečtěte zde