Stalo se tak už podeváté u příležitosti akce s názvem Týden lesů 2016. Lesákům se v průběhu Dne s LČR podařilo posunout koncept spojení jejich sil při lesnické osvětě opět o kousek dál. „Školáci v doprovodu svých učitelů a učitelek se postupně vydávali na naučnou stezku poznávat lesní ekosystém, život lesní zvěře, sázení lesních dřevin, těžbu, přibližování dříví a sběr šišek ze statné borovice," uvedl zástupce vedoucího lesní správy a lesní pedagog Pavel Zůbek.

Než se žáci ze ZŠ Buchlovice, Velehrad, Dolní Němčí, Za Alejí a UNESCO Uherské Hradiště vydali z Archeoskanzenu Modrá, kde proběhlo slavnostní zahájení akce, na trasu naučné stezky v lese Orlová, zaposlouchali se do poutavé vyprávění sokolníka Petra Zvolánka o samici raroha Zuzance, výru velkém Kubovi, ale i jiných opeřených dravcích. Poté si prohlédli biocentrum Živá voda na Modré. Z osmimetrového proskleného tunelu nahlédli do expozičního rybníka, který okupují nejrůznější druhy sladkovodních ryb. K největším tu patří dvoumetrové vyzy velké a šestadvacetikilový kapr Jonáš.
„Moc se mně líbil pohled z tunelu na ryby, které plavaly kolem něj, takže jsem si je mohla zblízka prohlédnout. Poprvé jsem ale na Živé vodě viděla potápěče, který se tu hrál s rybami," svěřila se Berenika Faltová, žákyně čtvrtého ročníku Základní školy Buchlovice.

Lesáci předali dětem zábavnou formou pravdivé informace o lese a učili je vnímat les všemi smysly. Objasnili školákům význam hospodaření v lese, ale také si v malém lesnickém kvízu o šesti otázkách ověřili, co třeba vědí o duběnkách, semenáčcích, hrabance, erozi, zalesňování, či co znamená v myslivecké mluvě kvítek.

„Moc se mi líbilo revírníkovo vyprávění o zvěři, která žije v Chřibech. Mohl jsem si dobře prohlédnout, ale také potěžkat paroží jelena. Ale v malé lesnickém kvízu to na jedničku rozhodně nebylo," zarděl se druhák velehradské školy Bernard Lapčík z Modré.

Po návratu školáků ze stezky do skanzenu na ně čekalo občerstvení, ale také seznámení se s plemeny loveckých psů a jejich využití při lovu zvěře," popsal stručně Pavel Zůbek další program, který byl ukončen loveckými fanfárami.