„Všechny třídy naší školy během jediného dopoledne pracovaly na různých činnostech, které před polednem vyvrcholily prezentací jednotlivých skupin. Závěrečnou část projektu spojoval jediný motiv, a to že byly všechny prezentace v cizím jazyce,“ uvedl Tvrdoň.

Jazykové vzdělávání je podle něj jednou ze tří tematických oblastí, kterou preferuje vzdělávací plán kunovické školy. Největší podporu kromě jazyků mají také informační technologie a sportovní aktivity.

„V rámci různých školních projektů poletí naši žáci v době letních prázdnin například do Lotyšska nebo do Koreje, do Kunovic zase díky folklornímu festivalu přicestují děti z řady evropských zemí. A my pochopitelně chceme, aby se s nimi naši žáci domluvili,“ vysvětlila důvod, kvůli kterému škola projekt připravila, zástupkyně ředitele Věra Drgáčová.

Hlavní podklady pro jazykové prezentace vycházejí z výuky, na samotnou akci se žáci připravovali zhruba dva týdny. „Největší úspěch slavili žáci prvního stupně. Žáci třetí, čtvrté a páté třídy připravili vlastní monoprojekt, ve kterém v cizím jazyce za asistence kamery představili svoji třídu. Natočený materiál pošleme naší partnerské škole do Španělska, se kterou spolupracujeme na společném evropském projektu,“ vysvětlil Tvrdoň.

Žáci šesté třídy připravili cizojazyčný komix, sedmáci v cizím jazyce uvedli módní přehlídku a osmáci přiblížili zájezd do Francie, ze kterého se nedávno vrátili.

Kunovická škola nabízí svým svěřencům výuku anglického a německého jazyka. Angličtinu mají děti povinnou už od první třídy, aby si na tuto výuku zvykly co nejdříve. Zájem u žáků je i o německý jazyk a formou zájmového kroužku se několik dětí učí také ruský jazyk.

Již dříve uveřejněné texty týkající se aktivit základní školy U Pálenice v Kunovicích naleznete vpravo nahoře v oddíle Související články