„Angličtina mě moc baví. Pokynům paní učitelky rozumím, nejvíce na nás mluví anglicky v matematice a českém jazyce. Říká nám třeba, ať si sedneme, posloucháme nebo jdeme k tabuli. Slovíčka a věty si tak lépe zapamatuji,“ řekla žákyně 7. třídy Barbora Juráková, která se anglický jazyk učí od čtvrté třídy.

Cizí jazyk je pro děti důležitý

Také čtvrťák Petr Švehla kantorům rozumí a angličtinu má rád. „Angličtinu se učím teprve rok. Jsem rád, že na nás takto mluví, podle mě je znalost cizího jazyka důležitá i při budoucím povolání,“ myslí si Švehla.

Tuto novinku škola zavedla na začátku letošního školního roku. „Jsme škola, která se snaží stále dělat něco navíc. Jedná se o nenásilnou metodu, která děti postupně naučí brát angličtinu jako přirozenou řeč,“ vysvětlil ředitel základní školy v Březové Ludvík Zimčík.

Používání jednoduchých pokynů v angličtině zavedli především v hodinách českého jazyka a matematiky. „V současnosti ale pracujeme na tom, abychom vytvořili jakousi vhodnou slovní zásobu a převedli ji právě do anglického jazyka. Reagovat na cizojazyčná slova učitelů by tak měly děti také napřílad v přírodopise, dějepise nebo zeměpise. Některé pojmy budou i odborné a specifické právě pro ten daný předmět,“ dodal Zimčík.

Škola tento postup zvolila na základě vlastní iniciativy. Na začátku školního roku je však oslovili zástupci katedry anglického jazyka Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně se stejnou myšlenkou.

Spolupráce s univerzitou

„Do jejich projektu jsme se zapojili. Navážeme tak vlastně na to, co jsme si sami vymysleli a ve třídách zavedli,“ podotkl Zimčík. Základní škola v Březové se tak stala partnerskou školou a zároveň místem pilotního ověřování projektu.

Cílem je zavádění výuky formou obsahově a jazykově integrovaného vzdělávání. O dvojjazyčnou výuku se však rozhodně nejedná.

Proti netradičnímu způsobu vštěpování anglického jazyka není ani vedoucí hradišťského odboru školství Dana Stojnová. „Pokud se žáci anglický jazyk od třetí třídy stejně učí, přijde mi to jako vhodný doplněk. Možná bych tím nezatěžovala prváky a druháky, ale pokud s tím souhlasí rodiče dětí, kteří v dnešní době přihlašují do anglických kroužků i předškoláky, není v tom rozhodně žádný problém,“ myslí si Stojnová.