Informoval o tom výchovný zpravodaj Okresní rady Junáka a současně i starosta Tupes Oldřich Vávra.

„Nezbytnou podmínkou pro vedení skautských schůzek nebo oddílů či táborů je úspěšné vzdělávání se. K tomu patří také absolvování takzvaných čekatelských zkoušek pro rádce vedoucí družiny, či takzvaných vůdcovských zkoušek pro vedoucí oddílů,“ prozradil Vávra. Kromě toho se vedoucí účastní řady vzdělávacích kurzů zaměřených na dovednosti spojené s vedením družin, pobytem v přírodě, nebo také na zdravovědu či vedení účetnictví.

„Rodiče dětí si tak mohou být jisti, že vedoucí skautských družin se pravidelně účastní vzdělávání, které se zaměřuje na rozvoj osobnosti i znalost bezpečnosti tak, aby to dětem přinášelo nejen zábavu, ale i rozvoj jejich osobnosti,“ poznamenal Vávra.

Poslední kurz byl zaměřený na výměnu zkušeností a poznání praxe v různých oddílech. Účastníci se na školení, které se konalo na Vršavě v centru krásných Chřibů, dozvěděli nové zajímavé věci o přírodě a prakticky si procvičili svoje znalosti zdravovědy. Vyzkoušeli si například základy i lezení na skály.

íkendový kurz byl pro patnáctku jeho účastníků vzájemnou inspirací v netradičních týmových hrách. „Neméně důležitou součástí kurzu bylo také přemýšlení o hodnotách, které skauting prosazuje, a o způsobech, jak je na schůzkách dětem zprostředkovat. Kurz zorganizovali Oldřich Vávra, Ondřej Burda, Kateřina Vávrová, Štěpán Rybář, Lenka Malinková.