To však není pravda. Přísně utajované dokumenty hradišťského starosty Libora Karáska, které do redakce přinesl jeden z pracovníků radnice, kauzu posunuly do zcela jiné roviny. Na piedestalu, nápadně se podobajícímu studničním skružím, žádný model stát nemá. Není to totiž podstavec pro model, nýbrž pečlivě ukrytý vstup do hradišťského podzemí. „Kde jste na to přišli? To jsou tajné informace. Nesmí se dostat na veřejnost. Ten, kdo vám tyto informace poskytl, bude potrestán,“ reagoval na dotaz o vstupu do podzemí Karásek.

První muž Uherského Hradiště má k zlosti důvod. Na otevření unikátní podzemní trasy, která má mít délku až 75 kilometrů, se snaží tajně získat dotace od Evropské unie. V délce podzemních chodeb se totiž jedná o evropský unikát, významem podobný jeskynnímu systému ve slovinské Postojné.

„Chodby vedou nejen na Buchlov, o čemž na Slovácku kolují několik staletí pověsti, ale jejich síť doslova protíná všechna důležitá místa Uherskohradišťska. Mimo Havlíčkovu ulici vyúsťují třeba ve velehradské bazilice, polešovických vinných sklepech či právě na Buchlově,“ potvrdil archeolog z týmu Miroslava Vaškových, který požádal o zachování anonymity. Právě Vaškových spolu s kolegyní Menouškovou ze Slováckého muzea mají letos na kontě hned několik zajímavých objevů, jež vydalo podzemí města. Zda však pocházejí z podzemního labyrintu, odmítli archeologové komentovat. „Odpověď na tuto otázku vám může dát jen starosta,“ kroutil hlavou Vaškových.

Dokumenty, které se redakci Slováckého deníku dostaly do rukou, také obsahují zpracovaný projekt na využití podzemních chodeb. „Bude to největší turistická atrakce na Slovácku. Překonáme modranský archeoskanzen či hrad Buchlov. Podzemí je bohatší a členitější než třeba to jihlavské,“ píše se v odborném posudku. Projekt nastiňuje také využití finančních prostředků, které turisté zaplatí za vstupenku do podzemí.

„Vstupem bude skruž v hradišťské Havlíčkově ulici, tam turisté po žebříku sestoupí do chodeb, kde bude po deseti metrech pokladna. Vstupné pro jednotlivce činí 350 korun, zvýhodněné rodinné pak 1000 korun. Po roce provozu turistické atrakce a průměrné dvojnásobné návštěvnosti, než má hrad Buchlov, bude radnice disponovat prostředky, které jí zaplatí první část výstavby aquaparku,“ vypočítal ekonom Karel Prohra.

Tato zpráva se nezakládá na pravdě - pochází ze speciálního vydání silvestrovského čísla Slováckých novin.

Přečtěte si také:

Model bude asi v lednu

Hradiště stále čeká na dílo umělce

Model města dodá umělec v listopadu

Hradiště: piedestal stojí, ale dílo chybí