Nedávno byla dokončena první etapa odvlhčování svatostánku. Loni v říjnu věřící ve Lhotě oslavili stoleté výročí vysvěcení kostela, když slavnostní mši sloužil Jan Graubner. „Pravidelné mše svaté se konají denně v 18 hodin a každou neděli v 9 hodin,“ uvedl P. Miroslav Reif.

Seriál Týdeníku Kostely na Slovácku: klikni ZDE

Čtěte také:

Kaple, křížky a boží muka na Slovácku