Letní filmová škola v Uherském Hradišti slaví letos 39. výročí existence, je tedy jen o pouhý rok mladší než vy, která tomuto filmovému festivalu šéfujete třetím rokem za sebou, jaký máte ze svého kormidlování pocit?

Pořád mám chuť učit se novým věcem a moje práce mě neustále velmi baví, což je dobře. Když se dívám zpátky, spíš se někdy pousměju nad tím, jak jsem mohla tehdy reagovat takto, ale to je asi tím vývojem a dalšími nově nabytými zkušenostmi. Koneckonců pořád totiž platí, že každý pochopený a vyřešený problém vás posouvá výrazně dál. Sama na sobě to cítím.

Současnost ve své hospodářsky a finančně krizové podobě kulturu rozhodně nešetří, a proto chápu nakolik je složité a mnohdy až nemožné shánět na různé projekty dotace a granty. Jiné to není ani v případě LFŠ. Musí být pořádně frustrující sledovat, jak se rok od roku snižuje množství peněz směřujících do rozpočtu festivalu a ruku v ruce s tím nepopulárně redukovat jeho rozsah či zasahovat do jeho struktury…?

Neřekla bych frustrující, spíš náročnější. Musíte se srovnat s velkou horou, kterou před vás někdo postaví. Jaké prostředky a jaký způsob k tomu zvolíte je už na vás. Pokud bychom se nechávali zdeptat špatnou finanční situací, odrazilo by se to na přípravách LFŠ a to nechceme. Program i zázemí filmovky je připravováno s největší možnou pečlivostí a na samé hranici našich možností. A stále, jako v minulých letech věřím, že jednou tyto složité roky skončí, situace na Ministerstvu kultury se uklidní, Státní fond kinematografie začne fungovat a my najdeme další štědré donátory, kterým se náš festival bude líbit, a budou ho chtít podpořit. Pravdou ale je, že tak složitá situace v přípravách LFŠ jako letos byla snad jen v roce 2008, kdy se AČFK musela potýkat s milionovými dluhy po minulém vedení.

Státní fond kinematografie po začátku platnosti nového zákona o audiovizi čeká na notifikaci nového systému v Bruselu, což znamená, že letos filmové festivaly nemohl podpořit. To způsobilo výpadek tří a půl milionu korun z rozpočtu letošní LFŠ. Záchranou pro festival tak z tohoto pohledu zřejmě budou další úspory a zejména další finanční pomoc hradišťské radnice. Je podle vás reálné počítat s tím, že stejná situace už v příštím roce nenastane?

Jsem přesvědčena o tom, že nový Státní fond kinematografie snad už brzy začne fungovat a situace se výrazně zklidní. Jeho fungování je nastaveno dobře, určitě se vše zprůhlední a projasní se celý grantový systém, což naše kinematografie potřebuje. Ale pravda je ta, že nemůžeme tušit, jestli nepřijdou nějaké jiné komplikace. Ale nechci je přivolávat, tak si ve svém vědomí představuji fungující systém a také to, jak s výrazně větším rozpočtem budeme připravovat úžasný program k 40. výročí LFŠ.

Jaký tedy máte přichystaný plán „B", pokud se letošní výpadek dotace ze státních zdrojů v roce 2014 zopakuje?

Plán B nemám a ani si ho v tuto chvíli nechci připouštět. Soustředíme se na letošní festival, letošní financování a příští rok začneme řešit na podzim. Pevně totiž věřím, že LFŠ má tak silnou pozici, že by ji naši partneři, ani město Uherské Hradiště, padnout nenechali.

Podle ředitele produkce LFŠ Michala Surmy je rozpočet přehlídky oproti loňsku nižší o zhruba deset procent. Jeho výši jste ale v posledních letech vždy odmítli zveřejnit, jaký k tomu máte důvod?

Měli jsme k tomu své důvody. Několik let jsme se vyrovnávali s velkou ztrátou z dob vedení Jiřího Králíka a nebylo vhodné, abychom zveřejňovali aktuální rozpočet. Nicméně dluhy máme konečně umořeny, tak můžeme říct, že letos připravujeme devítidenní filmovou přehlídku zhruba se třinácti- milionovým rozpočtem. Což, pokud znáte rozpočty obdobně velkých festivalů, je vám jasné, s jak obrovským nasazením a úsporami festival chystáme.

Méně peněz se podle slov Michala Surmy údajně neprojeví na filmovém programu, na doprovodných akcích však ano. Co si pod tím mají návštěvníci filmovky představit?

Z důvodu chybějících peněz jsme nejprve řešili, kde ušetřit, a jako první se to zákonitě mělo dotknout hudebního a divadelního doprovodného programu. Jsme především filmový festival a rozpočtu na filmy jsme se nechtěli dotknout. Ačkoliv to tedy dlouho vypadalo, že budeme mít okleštěný hudební doprovodný program a žádný divadelní, nakonec se podařilo obojí. Budeme mít jak hezký divadelní program, tak zajímavé kapely v klubu Mír. Vždycky mě nesmírně dostává, jak to, co na počátku vypadá beznadějně, nakonec zásluhou ochotných a vstřícných lidí dopadne velice dobře.

Návštěvníky budou, mimo jiné, zajímat akreditace. Za kolik si je oproti loňsku přímo na místě pořídí, kam se s nimi dostanou bez příplatku a kdy budou muset navíc sáhnout do peněženky?

Ceny zůstávají stejné, akreditace na více dnů si mohou vyřídit na místě v infostanu před kinem Hvězda, na stejném místě pak mohou koupit jednodenní akreditace. Jejich cena také zůstává stejná, stejně jako tomu bylo vloni. Všechny akreditace opravňují jejich držitele ke vstupu na všechna filmová představení žádné další vstupenky se již dokupovat nemusí. Držitelé dlouhodobých akreditací dále mohou využít 50% slevy na doprovodné akce, tuto slevu není možné uplatnit u jednodenních akreditací.

Guest servis sídlí nově ve Slovácké búdě ve Smetanových sadech. Kdo všechno si musí vyzvednout akreditaci tam a kde si budou moct vyřídit akreditaci ostatní?

V Guest servisu si své akreditace vyzvedávají všichni filmoví hosté a účinkující, návštěvníci a členové filmových klubů si své akreditace budou vyzvedávat jako vždy v kině Hvězda.

Přichystáno je 200 filmů, které by diváci měli zhlédnout na osmi místech Uherského Hradiště. S jakým předstihem by měli na promítání chodit, nebo s jakými limity musí dopředu počítat?

Určitě doporučuji přijít na vybraný film alespoň dvacet minut předem. Zvlášť na ty, kde se předpokládá velký nával. Limity jsou dány počtem sedadel v sále. Bohužel doby, kdy sály mohly být plnější o diváky usazené v uličkách, už díky bezpečnostnímu nařízení hasičů v Uherském Hradišti skončily. Jejich normy nám nedovolují byť jediného diváka usazeného na zemi. V této souvislosti se pak nabízí otázka, jak je možné, že tytéž normy neplatí na obdobně velkých festivalech v ČR.

S jakými možnostmi ubytování mohou kalkulovat ti, kteří dorazí z daleka? Mohou se opět spolehnout na zázemí stanového městečka?

Přespolním návštěvníkům nabízíme celou řadu ubytovacích kapacit, od hotelů a penzionů, které si mohou objednat sami, ubytování na internátech a na kolejích, ve třídách místních ZŠ až po stanová městečka. Podrobný přehled ubytovacích kapacit najdou návštěvníci na našem webu www.lfs.cz . Ubytování jsme schopni zajistit také těm, kteří se přijedou podívat jen na zkoušku a koupí si jednodenní akreditaci. Toto ubytování se bude prodávat v infostanu před kinem Hvězda.

Na jaké další změny by se účastníci LFŠ 2013 měli připravit?

Pozitivní změnou je to, že si návštěvníci mohou na našich stránkách sestavit a vytisknout vlastní denní program. Samozřejmostí jsou již aplikace pro mobilní telefony s aktuálním programem. Přibude také několik stánků s občerstvením, tak věřím, že budou návštěvníci LFŠ spokojeni. Z finančních důvodů jsme také museli opustit prostor sportovní haly, ale zase nám přibude orlovna. Takže pro diváky to bude změna v umístění sálu. Dále jsme tradiční sekci Film a živá hudba přemístili z kina Hvězda do Slováckého divadla, ale to věřím, že diváci ocení. Ostatní by mělo fungovat tak, jak byli dosud návštěvníci zvyklí.

Na závěr jednu otázku z poněkud jiného soudku. Už několikrát jste přiznala, že jste sice velká optimistka, ale přežití filmového umění, kin a filmových klubů bude záležet především na velkorysosti přístupu obcí a měst. Můžete odhadnout, jakým směrem se dnes situace u nás v tomto ohledu ubírá?

Obecně je situace složitější. Města nemají prostředky a kulturu bohužel mnozí odsouvají až na poslední místo v prioritách důležitosti. Ale asi to jen kopíruje situaci v naší zemi. Takže je to dále spíš otázky toho, zda na radnicích jsou starostové či radní naklonění kultuře či nikoliv. Kde to tak je, tam je většinou kultura včetně filmových klubů na dobré úrovni a v rámci možností podporovaná. Kde ne, tam pak uvadá.