O funkci těchto zpívajících koledníků však zejména na Hradišťsku stále více klesá zájem. Potvrdila to Anna Konvalinková z Oblastní charity Uherské Hradiště.

„Dobrovolníci se nám skoro vůbec nepřihlašují. Ve středu jsme měli nahlášených 324 skupinek, takže doufáme, že se do víkendu zapojí ještě více koledníků,“ povzdechla si Konvalinková.

V uherskobrodské charitě panuje situace opačná. „My jsme měli ve středu přihlášených 283 skupinek. Předpokládáme ale, že ne všichni se nakonec dostaví, a skupinek tak bude asi o dvacet méně. Máme takovou zkušenost,“ prozradila Terezie Fojtíková z Oblastní charity v Uherském Brodě s tím, že kasička je psána na jméno člověka, takže pokud se on nedostaví, nemůže se do této kasičky vůbec vybírat. Tříkrálové koledování pořádá Česká katolická charita na Slovácku a už sedmým rokem je organizují místní charity. Zatímco v obcích na Brodsku začne koledování zítra a v neděli, na Hradišťsku se sbírka koná už od úterý a potrvá až do pondělí.

„Letos je obecným účelem a zároveň mottem sbírky pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla,“ vzpomněla Konvalinková. Skupinky tří králů musí vést nebo doprovázet osoba starší šestnácti let, která má kasičku a vystavenou průkazku. Koledníci obcházejí dům od domu a zpívají. Podle zkušeností obou charit lidé třem králům většinou dveře otvírají.

„K nám chodívají tři králové každý rok. Jednou nepřišli a děti byly zklamané. Rády si poslechneme koledu a necháme napsat na dveře K + M + B i příslušný letopočet. Je to podle mě taková pěkná tradice a zároveň i pomoc potřebným,“ vyjádřil se Vladimír Dvořáček z Uherského Brodu s tím, že třem koledníkům jeho rodina věnuje padesát korun.

 

Klíč k rozdělování výtěžku Tříkrálové sbírky:

Arcidiecézní charita Olomouc (ACHO) – 15 %
Sekretariát ACHO – 5 %
Režie sbírky SČKCH – 5 %
Humanitární pomoc v zahraničí – 10 %
Oblastní charita – 58 %
Nouzový a krizový fond – 7 %