Program odstartoval pouštěním draků, potom příchozí mohli ochutnat něco z velkomoravské kuchyně, viděli ukázku řemesel nebo si mohli vystřelit z luku. „Večerní komponovaný program jsme připravili ve spolupráci s Hoff-
manovým divadlem. Budou se střídat divadelní ukázky 
s mým výkladem. Každý úsek bude vždy věnovaný jednomu panovníkovi," prozradil Miroslav Vaškových, vedoucí historického oddělení Slováckého muzea. Ten se stejně jako ředitel Slováckého muzea a herci oděl do historického kostýmu, konkrétně arcibiskupa.

Snahu přilákat na asi nejdůležitější místo Uherského Hradiště, které je spojeno 
s Velkou Moravou, kvituje archeolog Moravského zemského muzea Luděk Galuška, jenž se tímto obdobím zabývá. „Jsou to první kroky k oživení toho místa, je velice dobře, že se dostává do povědomí lidí," nechal se slyšet archeolog. Dodal, že konání akce spojené se Svatoplukem na tomto místě je více než symbolické. „Našel se tu hrob elitního příslušníka tehdejší doby, je hypoteticky podle chronologie možné, že se jedná o samotného knížete Svatopluka," poukázal na zajímavost místa Luděk Galuška.