V jeho průběhu zabralo jeviště společenského sálu jednasedmdesát zpěváků z šesti mužských sborů, jednatřicet zpěvaček ze dvou ženských ansámblů a bezmála třicet chlapců a děvčat z tanečního kroužku při Základní škole Nedakonice. V podání mužských sborů z Nedakonic, Tupešanů z Tupes, Krasavců z Ostrožské Nové Vsi, Vavřinečka z Bojkovic a Mužáků z Moravské Nové Vsi a Dolních Dunajovic, které střídaly ženské sbory Drmolice z Polešovic a domácí pěvkyně, zaznělo na třicet skladeb s vánoční tematikou a samozřejmě i další písně.

Dobromila Krysová z polešovických Drmolic tam přečetla dopis, který psala Ježíškovi. Ani jedno její přání nevyslyšel, protože nebyla dost hodná. A tak za ní poslal anděla s mopem. Nejen ona, ale i ostatní zpěvačky z Polešovic pak strhly diváky k bouřlivému potlesku, když vyzbrojeny mopy předvedly na jevišti „úklidový tanec“.

„Těší mě, že nedakonický mužský sbor, u jehož kolébky jsme s mým už nežijícím bratrem Lubomírem a dalšími kamarády stáli právě v den svatého Mikuláše v roce 1988, obnovil po čtyřech letech tradici mikulášského zpívání,“ radoval se Miroslav Jestřábík.

„Ta čtyřletá odmlka v mikulášském zpívání byla vynucena rozsáhlou rekonstrukcí kulturního domu. Věřím, že v dalších letech už k žádné odmlce v této tradiční akci nedojde,“ prohlásil starosta Nedakonic Jiří Smělík. Na příjemné zábavě měly nemalou zásluhu vtipné, veselé a pohotové moderátorky Kateřina Burdová a Zuzana Žmolíková.

Pomyslnou tečkou za jubilejním mikulášským zpíváním byla společná píseň všech zúčastněných sborů, které si zanotovaly Došli sme k vám na koledu a V dobrém sme sa sešli.