Svůj příspěvek do projektu zaslali také ze Základní školy v Prakšicích. Funguje tam totiž žákovský parlament, který na jaře loňského roku uspořádal v pořadí už druhý dětský bál. Děti vše organizují a zajišťují samy, a to od občerstvení, ozvučení, moderování až po tombolu.

„V příloze Učitelských novin jsme pak objevili, že nás porota vybrala spolu s dalšími čtyřmi do finále. O vítězi rozhodla dětská porota,“ uvedla zástupkyně ředitele prakšické školy Marcela Chmelová. Na začátku prosince se žáci z Prakšic dozvěděli, že získali v soutěži první místo.

„Na Staroměstké radnici v Praze dvě děvčata z žákovského parlamentu naší školy převzala ocenění Dětský čin roku,“ dodala Chmelová. Odměna čekala i na školy, které mají šikovné děti. Chmelová proto obdržela symbolický šek na deset tisíc korun. Peníze jsou určeny na zakoupení školních pomůcek.