Peníze získané za přáníčka poputují na konto hnutí Stonožka, aby tak pomohly dětem z oblastí postižených válkou nebo jinými katastrofami.

„Kromě prodeje v Norsku a v jiných zemích Evropské unie budeme přáníčka prodávat i na kateřinském jarmarku, který se bude konat 23. listopadu v Uherském Brodě. Výtěžek bude opět věnován hnutí Stonožka,“ prozradila učitelka z prakšické základní školy Jana Kovaříková s tím, že na přáníčka děti nekreslí typicky české motivy, jako jsou kapr a stromeček, ale spíše obecnější, aby je pochopili lidé po celém světě.

Prakšická škola se jako jedna z prvních zapojila do činností pro hnutí Stonožka, a to už před sedmnácti lety. Od té doby žáci pravidelně zasílají přáníčka Běle Jensen. Výtěžek z jejich prodeje pomáhá dětem v České republice i ve světě.

„Děti tvoří nejen přáníčka, ale také výrobky ze skla, linoryty, grafické listy nebo malují na hedvábí. Kroužek se jmenuje Stonožková dílna a některé práce poputují i do soutěže Týká se to také tebe, která se bude zanedlouho konat v Uherském Brodě,“ vysvětlila Kovaříková.

Škola v Prakšicích se stala v květnu letošního roku koordinátorem hnutí Na vlastních nohou – Stonožka pro oblast Moravy. Připojila se k ní už i další školská zařízení regionu, a to uherskobrodská ZŠ Na Výsluní, vsetínská a nyní se přidaly i děti z Katolické základní školy v Uh. Brodě.

Do podpory hnutí Stonožka se zapojil i prakšický žákovský parlament, který samostatně organizuje dětský bál. Jeho výtěžek je rovněž zasílán na konto Stonožky. „Bál jsme pořádali už dvakrát. Poprvé nám zůstalo tisíc korun, tak jsme peníze věnovali hnutí Stonožka. Bál zajišťují samy děti. Vyrábíme masky, prodáváme občerstvení, sháníme dárky do tomboly a také zajišťujeme ozvučení sálu,“ poznamenala členka žákovského parlamentu, osmačka Monika Andrýsková.