Mezi lokality v kraji, kde se budou protipovodňové stavby budovat, patří Uherské Hradiště a Staré Město. Potvrdil to ředitel Povodí Moravy v Uherském Hradišti David Fína.

Kolem Rybáren vyroste nová hráz

„Do druhé etapy programu Prevence před povodněmi, která se uskuteční v letech 2007–2012, patří zajištění ochrany zástavby Uherského Hradiště na levém břehu a Starého Města na pravém břehu Moravy,“ uvedl Fína. Kromě zvětšování a budování nových hrází dojde také v lokalitě Rybárny v Uherském Hradišti k výstavbě zemního valu v délce dvanácti set metrů. Návrh navazuje na celkové řešení protipovodňové ochrany v rámci celé údolní nivy Moravy. O podrobnostech projektu jsou dobře informováni také starostové zmíněných měst. „Vím o tom, že se mají navyšovat hráze na řece od Jarošova až po Kunovský les a že kolem Rybáren má vyrůst hráz nová. Na základě územního rozhodnutí a stavebního povolení se budou jednotlivé kroky projektu realizovat. Celou akci má však v kompetenci Povodí Moravy,“ poznamenal staroměstský starosta Josef Bazala.

Spokojený s průběhem projektu je také hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš. „Jsem rád, že se nám ve spolupráci s ministerstvem zemědělství v letošním roce podařilo rozšířit objem prostředků na protipovodňová opatření. Zvýšení kapacity koryta řeky Moravy v Uherském Hradišti a Starém Městě za sto pětašedesát milionů korun zaručí lepší ochranu obyvatel měst před případnými povodněmi,“ uvedl Lukáš. Podle Davida Fíny se v současné době na základě projednání se všemi dotčenými orgány dokončuje dokumentace pro územní řízení. „Na ni bude navazovat fáze majetkoprávního vypořádání s majiteli dotčených pozemků a zpracování dokumentace pro stavební povolení. Pokud se podaří vše zdárně vyřešit, pak je předpoklad zahájení realizace projektu v roce 2010,“ poznamenal Fína.

Protipovodňová ochrana 1999–2001:
Nedakonice – rekonstrukce hráze
Huštěnovice, Babice – rekonstrukce hráze
2002–2007 (I. etapa):
Babice, Kudlovický potok – rekonstrukce hráze
Napajedla, Uherské Hradiště – rekonstrukce hráze
2007–2012 (II. etapa):
Uherské Hradiště, Staré Město – zvýšení kapacity koryta řeky Moravy