Mši svatou sloužili kněží Ladislav Švirák a Josef Stojaspal. Podle dochovaných informací byla kaple svaté Anny postavena v roce 1830 Tomášem Bobčíkem z vděčnosti Bohu za to, že jeho manželka, evangelička, přestoupila na katolickou víru. Kaple se stala každoročním cílem děkovných procesí věřících farníků o svatoanenské neděli.