Přiznává ale, že poprvé Havla potkal jako divadelníka v Divadle Na Zábradlí v polovině šedesátých let minulého století, v době, kdy psal diplomovou práci o Semaforu a malých divadlech.

Která návštěva Václava Havla, coby prezidenta, byla podle vás pro náš region nejvýznamnější?

Asi ta první v roce 1992, byla také nejdelší, dvoudenní. Začala na Velehradě a pokračovala v Uherském Hradišti, na druhý den pak v Uherském Brodě, Nivnici, Komni a v Bojkovicích. V Hradišti se Václav Havel nejprve zastavil ve Slováckém divadle, doprovázeli ho poradci Věra Čáslavská a Petr Oslzlý. Beseda byla srdečná a neformální, pan prezident seděl na forbíně a vyprávěl hlavně o svých divadelních aktivitách. Pak byl přijat na radnici, setkal se se starosty regionu a tehdejší starosta Ladislav Šupka mu předal oficiální dar, a to keramickou plastiku Idy Vaculkové. Díky tomu, že jsem pro prezidentův doprovod s předstihem zpracoval souhrn otázek pro následný mítink v Klubu kultury. Zúčastnit se a fotografovat i na uzavřených jednáních mi umožnila tehdejší šéfová protokolu Martina Zelenková, která dokonce zajistila, že jsme následující den mohli s redakčním autem Slováckých novin jezdit po Uherskobrodsku v koloně samotného pana prezidenta.

Jak probíhalo setkání s obyvateli Uherskohradišťska?

Velký sál Klubu kultury byl nabit k prasknutí a atmosféra připomínala mítinky po listopadu 89. Lidé měli spousty dotazů, ale také chtěli třeba jen pana prezidenta pozdravit a poděkovat mu. Na vše ochotně odpovídal a byl velice příjemný. Od pracovníků Klubu kultury dostal jako dárek obraz od Zdeňka Targuse Červinky. Závěr setkání byl ale poněkud dramatický. Ochranka šla totiž panu prezidentovi do kanceláře ve druhém patře pro kabát, na jeviště se nahrnuly stovky lidí s žádostmi o podpis a u klavíru za jevištěm vznikl pěkný mumraj. Funkci „ochranky” museli tehdy plnit pracovníci Klubu kultury. Večer pak Václav Havel strávil ve Slovácké búdě, kde hrál Hradišťan. Na obálce Mladého světa pak vyšla fotka Mirka Zajíce, jak prezident sedí za cimbálem, předstírá hraní a kolem něj muzikanti Hradiš'ťanu.

Kde prezidentská návštěva nocovala?

Spali v hotelu Grand a druhý den ráno se vydali na Uherskobrodsko.

Jak se vám vybavuje druhá Havlova návštěva v Uherském Hradišti v roce 1999?

Ta byla kratší a konala se v rámci návštěv obcí a měst postižených povodněmi v roce 1997. Pan prezident se setkal s občany na Masarykově náměstí, hráli k tomu mladí muzikanti cimbálovky lidové školy umění. Poté prošel pěšky do Galerie Slováckého muzea, kde se uskutečnila tisková konference. Zastavil se u Targusovy nástěnné malby na domě U Sovy, zahrál mu tam tehdy UH Senior Band.

Potřetí přijel Václav Havel na Letní filmovou školu před čtyřmi lety…

Přijel i s manželkou Dagmar uvést dokumentární film, který o něm natočil režisér Koutecký. Využil této příležitosti, aby se setkal s delegací Slováckého divadla, které v tom roce nastudovalo jeho hru Vyrozumění, režíroval ji šéf divadla Igor Stránský. Autor si odvezl videozáznam inscenace a její dokumentaci, režisér si nechal podepsat režijní knihu. Hodně se debatovalo o nové Havlově hře Odcházení. Příjemné a bezprostřední setkání proběhlo v salonku hotelu Slunce a všichni zúčastnění na něj budou jistě dlouho vzpomínat.