Jeho darem poutnímu Velehradu a Matici byla zbrusu nová kniha s názvem Slyšte slovo a zpívejte píseň Život svatého Cyrila a Metoděje a příběh Velehradu. Autor nové publikace, kterou v minulém týdnu představil v Olomouci, Zlíně, Ostravě a na Velehradě, poskytl Slováckému deníku exkluzivní rozhovor.

Na loňské rokování členů Matice velehradské jste přivezl novou knížečku s názvem Svatí Cyril a Metoděj s podtitulem Velehrad symbol a úkol. Co vás motivovalo k tomu, aby se narodila kniha Slyšte slovo a zpívejte píseň?

O napsání knihy mě požádala Matice velehradská po skončení loňského valného shromáždění. Pár týdnů jsem psal a psal a dnes už leží před námi na stole bohatě ilustrovaná kniha pro děti a mládež, která se vztahuje k životnímu odkazu sv. Cyrila a Metoděje a k tradici Velehradu. Ilustrovala ji akademická malířka Klára Folvarská a vyšla v nakladatelství Poustevník.

Co nabídne vaše kniha čtenáři, aby se z ní těšil a vzdělával?

Ve své první části je kniha uceleným poučením o životním příběhu a práci soluňských bratří Cyrila a Metoděje. Snažil jsem se o to, aby v ní byla uvedena všechna základní historická fakta. Z dějinných obrazů druhé části publikace by se měl čtenář dozvědět o historii Velehradu, který je symbolem cyrilometodějského odkazu a úcty. Předmluvu ke knize, která získala právo užít loga České biskupské konference pro oslavy 1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů na Moravu, napsal Josef Hrdlička, pomocný biskup olomoucký.

Doznalo historické centrum Velehradu od posledního výročního sněmování Matice výrazných změn?

Zcela určitě. Ale abych pravdu řekl, když na Velehrad přijedu, jsem natolik vytížený rozhovory a jednáními, že nemám čas si centrum moc prohlížet. Když jdu s někým po Velehradě, tak ten dotyčný mně klade tisíc a jednu otázku, jako třeba teď vy (smích), takže se moc nerozhlížím. Ale vzpomínám si, že na nádvoří před bazilikou jsem po dešti šlapával v loužích. Věřím, že letos už nebudu, protože je z poloviny vydlážděné.

Jak na vás působí nově budovaná ohradní zeď, která bude bránit výhledu ze silnice od radnice na baziliku?

Na tuto otázku nedovedu odpovědět. Já jsem se na tu zeď nemohl zadívat tak, abych řekl ano, ta zeď církevní areál rámuje a dodává mu na mohutnosti, anebo jej zamyká a tu monumentalitu bazilika ztrácí.

V letech 1992 až 1994 jste po Petru Vopěnkovi zastával funkci ministra školství. Co se v tomto rezortu změnilo k lepšímu nebo k horšímu?

Já si myslím, že se neřešily problémy školství. To běželo, běželo a běželo. Ale nešlo nahoru. Legislativa, která vznikla je směsicí špatných pedagogických teorií a apolitických zájmů jednotlivých stran. To jádro problému ale nikoho nezajímá.