Kolik členů mělo F-studio (FS) v začátcích a kolik jich má dnes? Mělo vždy všechny složky?

Pokud si to dobře pamatuji, tak v začátcích mělo F-studio circa 30 členů, převážně tanečníků. Nyní jich má 50. Z tanečníků, kteří byli u založení souboru, se postupně vyvinul mužský sbor, který má v současnosti 13 členů. Ženský sborek býval taktéž tradiční součástí vystoupení FS, ale zpívaly v něm aktivní tanečnice, takže nebyl jako dnes samostatnou složkou souboru. S doprovodnou muzikou to bývalo někdy nelehké. V několika obdobích míval soubor svou vlastní muziku, ale byly i doby, kdy nás doprovázeli různé jiné cimbálovky z regionu. Proto jsme v současnosti velmi rádi, že již 10 let s námi spolupracuje naše domácí buchlovická muzika Rubáš.

Jak se změnil směr F-studia za dobu jeho působení?

Řekla bych, že naše hudební a taneční orientace se v průběhu let moc nezměnila. FS se vždy drželo na Slovácku a to především na Uherskohradišťsku, a tak je tomu dodnes.

Kde všude F-studio vystupovalo?

Spolupracovali jsme s několika zahraničními soubory, a tak jsme se mohli podívat například do Finska, Španělska či Francie. Občas se rádi podíváme i k našim velmi blízkým sousedům, na Slovensko. Co se týká domácích vystoupení, tak jsme v posledních letech navštívili několik mezinárodních folklorních festivalů, a to třeba v Ostravě, Klatovech nebo Červeném Kostelci. Velmi rádi také vzpomínáme na náš loňský pořad Nevinně o víně, který byl součástí Kulturního léta v Senátu ČR.

Bylo někdy období, kdy to vypadlo, že F-studio skončí svou činnost? A kdy naopak nejvíce „prosperovalo"?

F-studiu jako takovému zánik dle mého nikdy nehrozil, a to především díky mužskému sboru, který fungoval a jak se říká táhl soubor i v dobách, kdy uvadala činnost taneční složky nebo nebyla doprovodná muzika.

Které akce si mohou folkloristé díky FS Buchlovice užívat?

Když to vezmu pěkně po pořádku, tak musím začít Dnem vína, který býval dříve prvním koštem v regionu. Nyní je termín konání sice přesunut až do jarního období, ale ani to kouzlu této akce neubírá. Den vína byl neodmyslitelně spjatý s buchlovickým zámeckým sklepem, kvůli jeho opravám jsme se ovšem museli přesunout na hrad Buchlov. Při stavění máje na náměstí v Buchlovicích pořádáme besedu pod májú. Vždy na přelomu května a června pak zveme naše příznivce na Písně kosecké do zámeckého parku. Tato, dnes již legendární akce, inspirovala mnohé obdivovatele tradičního sečení luk doprovázeného zpěvem sekáčů a ‚hraběnek' ke vzniku kosení i na spoustě dalších míst na Slovácku. Letos připadnou ‚Kosecké' na 29. května. Začínáme tradičně ve 4.30 ráno. No a závěr roku patří v našem souboru vždy vánočním koncertům v několika kostelech na Uherskohradišťsku. Kromě těchto stěžejních aktivit jsme v posledních třech letech uspořádali několik tematicky zaměřených akcí v rámci našeho projektu Zažij folklor!

Na sobotní večer jsou naplánované oslavy vašeho výročí. Na co se mohou návštěvníci těšit?

Tak bude to především první takováto premiéra studia. Oslavy předešlých výročí se odehrávaly spíše v duchu spolupráce s bývalými členy či připomenutí úspěšných vystoupení. Slovácká odyssea má představit náš soubor takový, jaký je v současnosti. Byli bychom rádi, kdyby se návštěvníci především příjemně pobavili, a tak jsme připraveni jít do toho s vervou sobě vlastní a hlavně se srdcem!

Jak dlouho vy v souboru působíte a co vás vedlo se k němu přidat?

Do nově vzniklého souboru nás se sestrou přivedl strýc, když mi bylo 12 let. Je pravda, že jsme se k ‚pódiovému' vystoupení hned tak nedostaly, ale dostalo se nám opravdu dobré taneční školy. Jako tanečnice jsem zůstala souboru věrná až do svatby. V průběhu let jsme se se sestrou ‚vypracovaly' k autorství především vánočních souborových vystoupení – také díky absolvování Školy folklorních tradic, která nám velmi rozšířila tvůrčí obzory. Na konci roku 2013 jsem přijala prosbu o převzetí vedení souboru. Motivací mi byla především dobře fungující taneční složka pod vedením Michaly Kyliánové a stálá muzika ochotná se souborem plně spolupracovat. Nakonec to bohužel dopadlo tak, že jsem se tento poslední předpremiérový rok musela ujmout i vedení taneční složky. Je to pro mě obrovská a i vzhledem k mé početné rodině velmi nelehká zkušenost, ale folklorní studio je pro mě prostě srdcová záležitost.