„Mám radost z toho, že právě v jubilejním cyrilometodějském roce a v 13. ročníku hvězdicové pouti, mající pro křesťany velký význam, přišel pěšky na Velehrad rekordní počet poutníků," neskrýval radost P. Jan Peňáz, jeden z organizátorů pouti, farář z Křtin a předseda Matice velehradské v jedné osobě. K pěším poutníkům se přidalo ještě mnoho dalších, kteří přijeli na Velehrad autobusy nebo auty, protože už jim zdraví tolik neslouží.

„Každý z účastníků pouti sebral v průběhu týdne do batůžku pár věcí nutných k přežití, svěřil se do rukou Pána a s motlitbou i písní na rtech se vydal ze Znojma, Netína, Mikulova, Náměště nad Oslavou, Veselí nad Moravou či jiných obcí na tradiční pouť," vysvětlil páter Peňáz. Samozřejmou součástí pěšího putování byly bohoslužby, motlitby, adorace a zpěv náboženských písní – protože bez nich by pouť nebyla poutí.

Chodidla poutníků se během těch několika dnů proměnila v semeniště puchýřů. Některé chodce začala pobolívat kolena, jiné kyčelní klouby, další měli třeba zažívací potíže nebo jiné zdravotní problémy. Ale vždycky se našel na trase někdo, kdo neduhy trochu zmírnil. „Těch sto padesát kilometrů pěšky v proudu ze Znojma na Velehrad s námi šlapali i kněží Jindřich Bartoš a Marek Dunda. Trať se dala zvládnout, jen kdyby těch puchýřů na nohou nebylo. Já jich mám deset," svěřila se Anna Navrkalová ze Znojma. „Já měla jen malý puchýřek, ale Aničku upřímně lituji. Byla velice statečná a došla i s těmi puchýři až na posvátný Velehrad," dala k dobru její kamarádka Eliška Juhaňáková.

Jana Pálková z farnosti Brna-Bystrce chodí pěší poutě na Velehrad pravidelně a vyrazila tam na stokilometrovou trasu z centra Brna ve středu, aby se pak připojila k vranovsko-znojemskému proudu poutníků. „Počasí bylo ideální, takže se šlo velice dobře. Koncem dubna jsem se u příležitosti cyrilometodějského výročí vydala s dalšími poutníky do Soluně. Tam jsme nabrali hlínu u kostela sv. Dimistrije a vyrazili s ní štafetovým způsobem na Velehrad," prozradila Jana Pálková. Do baziliky ji pouťoví nadšenci donesli ve štafetách 5. července.

K velehradské bazilice dorazila s pěšími poutníky také parta nadšenců, jenž vyrazila 26. července z Oslnovic na Znojemsku do Istanbulu, Soluně a Benátek. Cílem tři tisíce kilometrů dlouhé trasy cyklistické expedice s názvem Cesta k písmu byl Velehrad. „Své putování na kolech jsme symbolicky zakončili ve vytouženém Velehradě. Šlapalo se nám velice dobře, ale kopce v Bulharsku, Srbsku a Slovinsku mně daly zabrat. Já měla tu smůlu, že se mně na trase porouchalo kolo a než jsme našli opravnu, vezla jsem se v autě," svěřila se devětadvacetiletá Dáša Rybářová, herečka z divadla Tramtárie Olomouc. Zatímco její spolujezdci ujeli 3000 kilometrů, ona kvůli poruše kola o pět set méně.

Účastníci pěší i cyklistické pouti na nádvoří před budovou barokní prelatury, v jejímž štítu je mozaika P. Marie Matky křesťanské jednoty, obnovili zasvěcení našeho národa Bohu rukama Matky boží. Pod mozaiku Matky křesťanské jednoty pak položili poutníci kytičky polních květin, které natrhali při cestě na Velehrad. Třináctá pěší pouť vyvrcholila slavnostní mší svatou, kterou celebroval generální vikář z Nitry Peter Brodek.