Slavnostní akt se uskutečnil v uplynulých dnech v rámci dvoudenního mezinárodního vědeckého sympozia v Brně s názvem Přínos armády pro vznik a rozvoj České republiky. „Přednášela jsem tam o životním osudu štábního kapitána Josefa Pelanta, člena Obrany národa z Uherského Brodu, který byl popraven 10. dubna 1945 v Mauthausenu,“ prozradila Poláková. Ta byla oceněna za celou řadu svých aktivit na poli obnovy historického povědomí zejména v řadách studentů. Jedním z mnoha výsledků jejího pedagogického působení je mimo jiné také každoroční série seminárních prací studentů o odboji a pamětnících války, kteří byli v průběhu let mnohokráte návštěvníky její výuky. Většina prací také nezůstává zapomenuta a postupně jsou předávány přímo na ústředí ČSBS v Praze.

„Už víc než dvacet let jezdím do Osvětimi a jsem také spoluautorkou projektu česko-slovenské příhraniční spolupráce s Gymnáziem Milana Rastislava Štefáníka Nové Mesto nad Váhom. Každoročně se asi šest let účastním literární soutěže ze Slavkova s názvem Války neválky,“ naznačila jenom částečný rozsah své činnosti Poláková, která se svými studenty navštívila také ústřední hřbitov ve Vídni, kde zamířila k památníku zastřelených občanů Jankovic.