Život ve středisku byl letos velmi bohatý. Konal se třeba sluníčkový den, celý laděný dožluta, chodily za námi návštěvy od žáku základních až po studenty středních škol, hrálo se divadlo. Klienti navštívili řadu společenských akcí, připravovali besídky. Nechyběl ani tradiční červnový výlet do Luhačovic či letní posezení u ohně na zahradě. Uspořádali jsme humanitární sbírku pro Diakonii Broumov. Díky sponzorům a dárcům jsme do střediska vybavili novou relaxační místnost, koupili polohovací slunečnici, velký buben pro muzikoterapii a dřevěné didaktické hračky. Uspořádali jsme i několik benefičních akcí, jako Kloboukový bál, který plánujeme i na příští rok. Povedlo se i benefiční divadelní představení Postel plná cizinců či sbírka v hypermarketu TESCO. Zajímavou byla bezesporu akce I vratné lahve mohou pomoci. Velmi si vážím, že se nám ve středisku podařilo vytvořit dobrý kolektiv, což je dle mého názoru v dnešní době takový malý zázrak. Vážím si také lidí, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomáhají, neboť práce v neziskovém sektoru není jednoduchá.