Nové kapely se ujala tehdejší Osvětová beseda a zajistila finanční prostředky na základní krojové vybavení a zakoupení cimbálu. Muzika zpracovávala především písně z okolí Osvětiman, které upravovali zejména Jaromír Machálek a primáši Luděk Běťák a Jiří Potyka. Určitou dobu také doprovázela místní slovácký krúžek. Vystupovala ve Strážnici (1976), na Slováckém roku v Kyjově (1975, 1979, 1983), spoluúčinkovala v rozhlasovém pořadu Písničky v trávě, v relaci Pohled z regionu nebo v televizním pořadu Muzikanti, hrajte. Její nahrávky byly součástí alba z programů kyjovských Slováckých roků.

V devadesátých letech se muzikanti scházeli jen sporadicky a teprve při koncertu a besedě u cimbálu k 30. výročí založení si slíbili, že obnoví pravidelnou činnost. V té době připravila muzika CD s dvaadvaceti písničkami, které pokřtili 4. prosince 2004 známý folklorista Jaromír Nečas a senátor Josef Vaculík (jinak pěvecký sólista kapely, spolu s Blaženou a Zlatou Potykovými, Věrou Mičkovou, Janou Krýsovou, Ludvíkem Běťákem a Jiřím Potykou). Současně byl pokřtěn i zpěvník Zpívalo se v Osvětimanech, obsahující stovku písní sesbíraných jednak Františkem Sušilem, jednak místními sběrateli. Osvětimanská cimbálová muzika, která má podporu obecního úřadu, dále natočila řadu písní pro televizní cyklus Folklorika a ve spolupráci s Brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů připravila společný koncert a veřejnou rozhlasovou nahrávku (jedno s posledních vystoupení primáše BROLNu Jindřicha Hovorky). V rámci letošního Slováckého roku v Kyjově vystoupí v pátek 10. srpna večer v klenotnicovém pořadu „Písně malované“, věnovaném malířům a výtvarníkům Kyjova a okolí.

Písničkami v něm doprovodí obrazy Lenky Jurečkové z Bzence.