Šedesáté výročí existence letos vzpomíná myslivecké sdružení LANKA a čtyřicet let je tamní základní organizaci zahrádkářů i klubu stolních tenistů. Místní i návštěvníci obce se proto mohou o víkendu těšit na bohatý program, jenž představí historickou hasičskou techniku, seskok parašutistů, výstavu zahrádkářských fotografií, přehlídku mysliveckých trofejí nebo vystoupení národopisného krúžku Dolněmčan.

Nejstarším z oslavenců je stoletý jubilant, místní sdružení dobrovolných hasičů (SDH), které má v současnosti 43 členů, mezi nimiž je i sedm žen. Třináct z nich tvoří zásahovou jednotku, která je součástí integrovaného záchranného systému a plní jeho úkoly. Té velí Pavel Kočí. Další skupinou z celého společenství hasičů je desetičlenný kolektiv, který se účastní soutěží. Technická četa čítá 12 členů a osm je seniorů. Mezi nejvýraznější zásahy dolněmčanských hasičských dobrovolníků patří ten z povodní v roce 1997 a hašení obřího požáru pneumatik na skládce v Uherském Brodě o deset roků později. „Čerpáním vody ze zatopených sklepů jsme při povodni zachraňovali majetky lidí v Uherském Ostrohu i Uherském Hradišti. O několik týdnů později se ze svých břehů vylil potok Okluky, a tak jsme měli práci i doma,“ zavzpomínal velitel SDH v Dolním Němčí František Ztloukal.

Dalším jubilantem je myslivecké sdružení LANKA. To se před šedesáti lety jmenovalo Lidová myslivecká společnost a v roce 1952 už sdružovalo 16 členů. O 21 let později začali dolněmčanští myslivci budovat svůj areál Chata. „Je zapotřebí ocenit zásluhy všech členů sdružení. Stavělo se hlavně o nedělích,“ poznamenává současný předseda MS LANKA Rostislav Skopal. Sdružení nyní hospodaří na 876 hektarech honební plochy. Dvě desítky jeho členů a pětice čekatelů vybudovala ve svém revíru několik krmných zařízení. V zimních měsících tak pomáhají udržovat stavy koroptví, bažantů, zajíců, srnčí a příležitostně také černé zvěře.
Kulaté výročí letos v Dolním Němčí slaví také místní organizace zahrádkářů. Její ustavující schůze se 14. ledna 1968 zúčastnilo celkem 26 občanů. Tito rok poté začali s budováním tanečního betonového parketu v hájku, osvětlení a sociálního zázemí. Jen v roce 1969 odpracovali bezmála 1000 brigádnických hodin, stejně tak jako pravidelně v letech následujících. Jejich činorodost byla pozoruhodná už proto, s jakou vervou po dokončení jedné práce začínali činnost novou. Jakmile zahrádkáři dokončili výstavbu zábavného prostoru Hájek, pustili se do vysazování stromků. Ruku k dílu přiložili také při výstavbě místního nákupního střediska. Čištěním potoka Okluky v úseku od Slavkova až po Hluk si zahrádkáři velkou měrou vydělali na výstavbu svého víceúčelového zařízení Na Mlýně. Zbytek financoval tehdejší místní národní výbor. Stavět se začalo v roce 1989 pod stavebním dohledem Štěpána Krhovského. V tom roce na objektu zahrádkáři odpracovali 2693 hodin. O rok později to už bylo dnes stěží uvěřitelných 3094 brigádnických hodin.

Každou sobotu se nás tam sešlo i víc jak deset. To pak za námi byl vidět pořádný kus práce,“ poznamenal někdejší stavební dozor, dnes osmdesátník Krhovský. A přestože v podkroví Na Mlýně nevznikla plánovaná turistická ubytovna, zahrádkáři jsou s užíváním suterénních prostorů spokojeni.

Nestěžujeme si. Zatím tam pro veřejnost pořádáme zabíjačky i košty vína a výstavy ovoce a zeleniny. Určitě v tom chceme pokračovat, v jakém rozsahu to ale bude do budoucnosti, to se uvidí,“ naznačil předseda zahrádkářů Antonín Richtr.

Čtvrtým jubilantem jsou letos v Dolním Němčí stolní tenisté. Bylo to totiž právě v roce 1968, co se skupina nadšenců této hry, v čele s Ludvíkem Daňkem, přihlásila pod hlavičkou tělovýchovné jednoty do okresního přeboru. V historicky první sestavě tak nastoupili Ludvík Daněk, Ludvík Ježek, Josef Kolísek, Ludvík Bobčík a Josef Daněk. Za čtyři desetiletí urazil stolní tenis v Dolním Němčí neskutečnou cestu z okresního přeboru až do třetiligových výšin. „Od soutěžního ročníku 2007–2008 se může naše obec pyšnit ligovou soutěží,“ konstatoval hlavní trenér oddílu Jaroslav Uher. Za čtyřicetiletou historii se dolněmčanská stolnětenisová základna rozrostla celkem na 7 mužstev, z čehož je 5 mužských a 2 žákovská. Počet aktivních hráčů je momentálně třicet, členů oddílu pak 42.

Program oslav

PÁTEK 13. ČERVNA 17.00 – sál kulturního domu: Valná hromada Sdružení dobrovolných hasičů Dolní Němčí.
SOBOTA 14. ČERVNA
13.30 – prostranství před restaurací Rozkvět: předvedení hasičské techniky od nejstarší dochované stříkačky po současnou nejmodernější techniku, ukázka starého způsobu hašení, ukázka vyprošťování zraněných osob z havarovaného automobilu, záchrana osob pomocí vysokozdvižné plošiny, ukázka hašení vysokotlakou mlhou, těžkou a lehkou pěnou, seskok parašutistů, vypuštění poštovních holubů.
13.30 – vestibul kulturního domu: výstava hasičské výstroje a výzbroje.
15.30 – areál Základní organizace ČZS restaurace Na Mlýně: výstava fotografií a dokumentů o činnosti zahrádkářů s květinovou výzdobou, výstava zahrádkářských potřeb a techniky od dřívějších dob až po dnešní moderní dobu, prohlídka areálu s mošťárnou a klubovnou, bohaté občerstvení (na uvítání dostane každý návštěvník pohárek vína), pro děti jsou připraveny zábavné hry.
13.30 – areál u myslivecké chaty: výstava mysliveckých trofejí – bohaté občerstvení se zvěřinovým gulášem.
14.00–18.00 – muzeum Na Mlýně: krúžek v proměnách časů – I. vystoupení kroužku Dolněmčan.
Černá kuchyně muzea: pečení chleba (ráno příprava těsta, dopolední pečení první várky, odpoledne pečení druhé várky).
Jizba: ochutnávka první várky chleba se sádlem a cibulí, ukázka techniky vyšívání krojových součástí.
Stodola: výstava fotografií Historie krúžku ve fotografii 1966–2008, škola vázání šátků, audiovizuální prezentace s názvem Život krúžku.
Komora: výstava krojových variant tak, jak se nosily koncem 19. a v průběhu 20. století.
NEDĚLE 15. ČERVNA
9.30–11.15 – prostranství před hasičskou stanicí: sraz účastníků slavnostního průvodu Sdružení dobrovolných hasičů, Myslivecké sdružení Lanka, ZO ČZS Dolní Němčí a národopisný krúžek Dolněmčan a ostatní účastníci, odchod průvodu s dechovou hudbou na mši svatou do kostela svatého Filipa a Jakuba, odchod průvodu z kostela před restauraci Rozkvět – rozchod.
14.00–17.00 – muzeum Na Mlýně: krúžek v proměnách času – II. vystoupení národopisného krúžku Dolněmčan, komponovaný pořad, ve kterém střídavě vystoupí národopisný krúžek Dolněmčan, dětský krúžek Dolněmčánek.
14.00 – areál základní organizace ČZS: pokračování sobotní výstavy. V průběhu odpoledne rovněž otevřena expozice muzea.