V nebezpečí jsou prý vzácné rostliny

„Máme ze zákona povinnost omezit nebo zakázat činnost, která má rušivý vliv na přírodní rezervaci,“ uvedl vedoucí Správy CHKO Bílé Karpaty Jiří Němec. Takový vliv má podle vyjádření správy pohyb spárkaté zvěře, který ohrožuje vzácné druhy rostlin. „Navrhujeme zamezení vstupu zvěře do rezervace. Realizace této podmínky bude možná finančně náročná, proto jsme stanovili termín k jejímu naplnění na 1. březen 2008. Rezervace tvoří asi deset procent rozlohy obory,“ uvedl Němec.

Hamé se odvolá

Nájemník obory firma Hamé s podmínkami rozhodnutí nesouhlasí a využije práva na odvolání. Firma má oboru pronajatou od Lesů České republiky. „Rozhodnutí je neadresné, nekonkrétní a dotýká se práv vlastníků pozemků, kterých je asi dvě stě,“ prohlásil předseda představenstva Hamé Leoš Novotný.

Obě strany sporu si nechaly zpracovat vědecké studie, které posoudí vlivy pohybu spárkaté zvěře na úbytek chráněných rostlin. „Neexistují důkazy o tom, že rezervaci poškozují daňci,“ soudí Leoš Novotný. Stanovisko CHKO je ale odlišné. „Pohyb zvěře v lučním porostu rostliny poškozuje,“ zastává názor Jiří Němec.

Ochranáři překročili stavební zákon

Ochranáři postavili kolem části rezervace ochranný plot v rozporu se stavebním zákonem.

„Chyba tehdy vznikla naším špatným výkladem stavebního zákona, který je po novelizaci složitější než dřív,“ komentoval nepříjemnou situaci Jiří Němec.
Stavební úřad ve Strážnici umožnil plot dodatečně legalizovat. „Vedeme řízení o odstranění stavby. Pokud se podaří ochranářům získat dodatečné povolení od majitelů pozemků, plot může na místě zůstat,“ uvedl vedoucí stavebního odboru Městského úřadu ve Strážnici Jan Říha.
Podle Němce ochranáři obeslali vlastníky pozemků a získali několik dodatečných povolení. Tam, kde povolení nezískají, budou muset plot odstranit. Budoucnost oplocení bude jasnější po 20. říjnu.